Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σούρμενα

Κάποτε στον ΠόντοΚάποτε στον Πόντο

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Κωστίκας Κωνσταντινίδης

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Κωστίκας Κωνσταντινίδης


«Σούρμενα» λέγ’νε το καΐκ’
ντο κουβαλεί ψαράδες
Τα νύχτας όλεν τον γιαλόν
και ξενυχτούν μανάδες

Σουρμενίτ’σσα άφτ’ κερία
για να κλώσκουν τα παιδία
Για να κλώσκουν τα παιδία
Σουρμενίτ’σσα άφτ’ κερία

Κερίν άφ’νε σο παρεκκλήσ’
να κλώσκουν τα παιδία
Οπίσ’ ν’ έρχουν τα «Σούρμενα»
γομάτον με χαψία

Σουρμενίτ’σσα άφτ’ κερία
για να κλώσκουν τα παιδία
Για να κλώσκουν τα παιδία
Σουρμενίτ’σσα άφτ’ κερία

Ο φέγγον εβασίλεψεν
κι ανατολήν εφώτ’σεν
Είνας νύφεν με τα δάκρυ͜α τ’ς
τα μανουσ̌άκια επότ’σεν

Σουρμενίτ’σσα άφτ’ κερία
για να κλώσκουν τα παιδία
Για να κλώσκουν τα παιδία
Σουρμενίτ’σσα άφτ’ κερία

Έρθεν το μαύρον το χαπάρ’
και κλαίγ’νε οι νυφάδες
Τα «Σούρμενα» επάτεψαν,
εχάθαν οι ψαράδες

Σουρμενίτ’σσα άφτ’ κερία
για να κλώσκουν τα παιδία
Για να κλώσκουν τα παιδία
Σουρμενίτ’σσα άφτ’ κερία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άφ’νεανάβουν
άφτ’ανάβω/ει
γομάτονγεμάτο/η
είναςένας/μία
επάτεψανβυθίστηκαν, βούλιαξαν, μτφ. έδυσαν, μτφ. κατέρρευσαν, μτφ. χρεωκόπησαν batmak
επότ’σενπότισε
έρθενήρθε
έρχουνέρχονται
εφώτ’σενφώτισε, βάφτισε
εχάθανχάθηκαν
κλαίγ’νεκλαίνε
κλώσκουνγυρίζουν, επιστρέφουν
λέγ’νελένε
μανουσ̌άκιαμενεξέδες/βιολέτες մանուշակ (manušak)<manafšak
νυφάδεςνύφες
νύφεννύφη
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
οπίσ’πίσω
παιδίαπαιδιά
φέγγονφεγγάρι
χαπάρ’χαμπάρι, είδηση, μαντάτο haber/ḫaber
χαψίαγαύροι hamsi<ჰამსი

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr