Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

O πρόσωπος σ’ τραντάφυλλον

Σταύρης Πετρίδης - Ηχογράφηση του 1936

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Σταύρης Πετρίδης


[Εχ!] Ο πρόσωπος σ’ τραντάφυλλον,
[ξαν και -ν-] αρνόπο μ’, έλα -ν- έλα
Σα μὲσα σ’ να τυλίγουμαι,
[και/ξαν] τέρ’ με, ψ̌ήκα μ’, και γέλα
Σα μὲσα σ’ να τυλίγουμαι
[και/ξαν και] δύο-τρία φοράς -ι
Όντες τερώ σον πρόσωπο σ’
[ξαν] γιατί αρ’ φεύ’ η χρά σ’ -ι;

[Εφ!] Ατά τ’ ομμάτι͜α [άι] που ελέπ’,
[ξαν και/ξαν] πώς να μην παλαλούται;
Άψιμον να έν’ καίεται,
[ξαν και/ξαν] κρεμός να έν’ σκοτούται

[Εφ!] Τ’ ομματόπα σ’, γιαρ, έμορφα,
[ξαν και] τ’ οφρύδι͜α σ’ πογιαμάδες
Γουρπάν’ σο πόι σ’ να ’ίν’ντανε
[ξαν] δεκαοχτώ γιοσμάδες

[Εφ!] Ση κεμεντζ̌ές ι-μ’ σο κιφάλ’
[ξαν και/ξαν] πουλίν ’κι κοντουρεύω
Τα έμορφα τα κοράσ̌ι͜α,
[ξαν] αρνί μ’, θα καντουρεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
άψιμονφωτιά
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γιοσμάδεςκομψοί, λεβέντες νέοι yosma
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφαόμορφα
έν’είναι
’ίν’ντανεγίνονται
καίεταικαίγεται
καντουρεύωξεγελάω, εξαπατάω, κοροϊδεύω kandırmak
κεμεντζ̌έςλύρας kemençe/kemānçe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κοντουρεύωτοποθετώ, βάζω πάνω kondurmak
κοράσ̌ι͜ακορίτσια
κρεμόςγκρεμός
μὲσα(τα) η μέση
ξανπάλι, ξανά
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
οφρύδι͜αφρύδια
παλαλούταιτρελαίνεται
πογιαμάδεςβαφές μτφ. βαμμένα boyama
πόιύψος, μπόι boy
πρόσωποςπρόσωπο
σκοτούταισκοτώνεται
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τερώκοιτώ
τυλίγουμαιτυλίγομαι
φεύ’φεύγει
φοράςφορές
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr