Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το όνερον

Καρδίας καμονάνταςΚαρδίας καμονάντας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Απόψ’ είδα έναν όνερον,
μανίτσα μ’, εχπαράγα
Σον ουρανόν επέτανα,
σα λίβι͜α εταράγα

Είδα πως έρθαν εμπροστά μ’
τεσσάρ’ νομάτ’ άγγελοι
Ένας εκράτ’νεν το ψ̌όπο μ’
και άλλος το μακέλλι

Άλλος ένοιξεν το ταφί μ’
καν’ δύο-τρία πήχεις
Κι άλλος είπε με «Έμπα κα’!
ατό έτον η τύχη σ’»

Όντες εγνέφ’σα, ετέρεσα,
κανείς πουθέν πα ’κ’ έτον
Είπα «Δόξα σοι ο Θεός!
ατό πα ψέμαν έτον»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εγνέφ’σαξύπνησα
εκράτ’νενκρατούσε
έμπαμπες (προστ.)
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
ένοιξενάνοιξε
επέταναπετούσα
έρθανήρθαν
εταράγαμπλέχθηκα, ανακατεύθηκα
ετέρεσακοίταξα
έτονήταν
εχπαράγα(αμτβ) τρόμαξα, ξαφνιάστηκα
’κ’δενουκί<οὐχί
κα’κάτω
καν’κανένα/καμία
λίβι͜ασύννεφα
μακέλλισκαπάνη, τσάπαμάκελλος/μακέλλῃ (μία + κέλλω=κοψιμο μιάς κατευθυνσης, μιας πλευράς)
νομάτ’άνθρωποι
όνερονόνειρο
όντεςόταν
παπάλι, επίσης
πουθένπουθενά
σοιστους/στις
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr