Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κλώθ’ όλιον τ’ οσπίτ’

Καρδίας καμονάνταςΚαρδίας καμονάντας

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Κλώθ’ όλιον τ’ οσπίτ’,
έν’ πολλά καματερόν
Τ’ έργατα τ’ς που θα ελέπ’,
θα στέκ’ και θα καμαρών’

Πλύν’, σπογγίζ’, σιλεύ’,
όλια τ’ς είναι καθαρά
Όθεν κέσ’ καλαπαλούκια,
θέκει͜ ατα σ’ έναν σειράν

Τονατεύ’ το στόλ’
με φαόπα έμνοστα
Τα λόγια ντο λέει ατέ
όλια είν’ καλόπιστα

Λέν’ ατο πολλοί
«νασάν π’ έν’ άμον εμέν»
Έτονε, ζαέρ, κ̂ισμέτ’
να ρούζω ίσα σ’ ατέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατααυτά
ατέαυτή
ατέναυτήν
είν’είναι (για πληθ.)
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμνοστανόστιμα
έν’είναι
έργαταέργα, προσπάθειες, δουλειές
έτονεήταν
ζαέρπροφανώς, ξεκάθαρα zahir
κ̂ισμέτ’τυχερό, μοίρα, ριζικό kısmet/ḳismet
καλαπαλούκιασωρός αχρείαστων πραγμάτων, τσούρμο kalabalık
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κλώθ’κλώθω/ει, γυρνώ/άει
νασάνχαρά σε
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλιαόλα
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
πλύν’πλένω/ει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σπογγίζ’σκουπίζω/ει
στόλ’τραπέζι стол
τονατεύ’διακοσμώ/ει, στολίζω/ει, (για τραπέζι) στρώνω/ει μεγαλοπρεπώς, καλλωπίζω/ει donatmak
φαόπαφαγητά (υποκορ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr