Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο παρχάρτς

Καρδίας καμονάνταςΚαρδίας καμονάντας

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ο παρχάρτς εγκαλιάστε με,
είπε με, «ντο χαπέρι͜α;»
Κι εγώ εκλώστα κι είπα ’τον
«θα φεύω σ’ άλλα μέρι͜α»

Ατότε έρθεν εμαύρυνεν,
τα χ̌έρι͜α τ’ εγαγγρώθαν
Τ’ ορμία και τ’ ορμόχ̌ειλα
αποθεμελιώθαν

-Ατώρα τσί θα τραγωδεί;
Τσί θα παίζ’ και κλαινίζ’ με;
Τσί θα σ̌υρίζ’ και χ̌αίρουμαι;
Ποίος θα πρασινίζ’ με;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
εγκαλιάστεαγκάλιασε
εκλώσταγύρισα, επέστρεψα
εμαύρυνενμαύρισε
έρθενήρθε
κλαινίζ’στενοχωρώ/εί, κάνω/ει να κλάψει
μέρι͜αμέρη
ορμίαρυάκια, ρεματιές
ορμόχ̌ειλαόχθες ρυακιών
παρχάρτςορεινός τόπος θερινής βοσκής
σ̌υρίζ’σφυρίζω/ει σῦριγξ
’τοναυτόν
τραγωδείτραγουδάει
τσί(τις) ποιός;
φεύωφεύγω
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χαπέρι͜αειδήσεις, νέα haber/ḫaber

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr