Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ζίπα-ζιπ η καρδία μ’

Καρδίας καμονάνταςΚαρδίας καμονάντας

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ζίπα-ζιπ η καρδία μ’
γομάτον όνερα¹
λάσ̌κεται απάν’ σα παρχάρι͜α
σα κρύα νερά

Κάθουμαι ώρας και νουνίζω,
μικρόν πουλόπο μ’,
την ανάσα σ’ να έρ’ται κρούει
απάν’ σον πρόσωπο μ’

Να τερείς με και να σ̌κί͜εις με,
μαχ̌αίρ’ κοφτερόν
Να σ̌ασ̌εύω, να μη εξέρω
πού κέσ’ να τερώ

Να τρομάζω και να στέκω
άμον υειαντζούης
Να ανοίω τα χ̌ερόπα μ’
κι εκειαπέσ’ να ρού͜εις

Να έρχ̌εσαι γριβώντς απάν’ ι-μ’,
να σπίγγ’ς, να τσιχλώντς
Τα τέρτι͜α ντο είν’ απέσ’ ι-μ’
όλια να λαρώντς

Ν’ αγκαλι͜άεις και να φιλείς με
απάν’ σο κιντίν
Τα χ̌είλι͜α σ’ να είν’ σο στόμα μ’
ούσνα θα βραδύν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
βραδύν’βραδιάζει
γομάτονγεμάτο/η
γριβώντςπροσκολλάσαι
είν’είναι (για πληθ.)
εκειαπέσ’εκεί μέσα
έρ’ταιέρχεται
ζίπα-ζιπ(έκφ.) για κάτι που είναι γεμάτο μέχρι πάνω, φίσκα زیبا (zībā=όμορφο, στολισμένο)
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κιντίναπόγευμα, δείλι ikindi
κρούειχτυπάει
λαρώντςγιατρεύεις, θεραπεύεις
λάσ̌κεταιπεριφέρεται, τριγυρνά, περιπλανιέται ἀλάομαι/ηλάσκω
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
νουνίζωσκέφτομαι
όλιαόλα
όνερα(ορθ. ονέρ’τα) όνειρα
ούσναμέχρι που, έως ότου
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πουλόποπουλάκι
ρού͜ειςπέφτεις, ρίχνεις κτ κάτω
σ̌ασ̌εύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşmak
σ̌κί͜ειςσκίζεις
σπίγγ’ςσφίγγεις
τερείςκοιτάς
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερώκοιτώ
τρομάζωτρέμω
τσιχλώντςσυνθλίβεις, λιώνεις, πολτοποιείς
υειαντζούηςαυτός που δεν έχει την υγεία του, αρρωστιάρης, καχεκτικός υ(γ)είαν + -sız
χ̌ερόπαχεράκια
ώραςώρες
Σημειώσεις
¹ Ορθ. χρήση του «ονέρ’τα»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr