Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’, έλα σο παραθύρι σ’

Τη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμανΤη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμαν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Σανίδης, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης


[Και -ν-] Αρνί μ’, έλα σο παραθύρ’
την τραγωδία μ’ άκ’σον
Θα ξενιτεύω σα μακρά
τραγώδ’ ατα και κλάψον

[Εχ! Και -ν-] Έλα αρνί μ’ παρέβγαλ’ με
και κλώστ’ οπίσ’ και κλάψον
Τ’ εμόν του καρίπ’ τ’ όνεμαν
σ’ είναν βραχ̌ι͜όνα σ’ γράψον

[Εχ! Και -ν-] Η ψ̌η μ’ απάν’ ι-μ’ ’κ’ εχωρεί
σ’ έναν τόπον να στέκω
Τη γούλα μ’ αφκά σο μαχ̌αίρ’
για τ’ εσέναν θα θέκω

Χ̌αίρουμαι απέσ’ σ’ όρωμα μ’
και λέγω «γιάμ’ έν’ ψέμαν;»
Φογούμαι γιάμ’, πουλί μ’, γνεφώ
αμὰν παγών’ το αίμα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
ατααυτά
αφκάκάτω
βραχ̌ι͜όναβραχίονα, μπράτσο βραχίων
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γνεφώξυπνώ
γούλαλαιμός gula
γράψονγράψε
είνανέναν, μία
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εχωρείχωράει
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρίπ’μοναχικό, ορφανό, εξαθλιωμένο garip/ġarīb
κλάψονκλάψε (προστ.)
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
όνεμανόνομα
οπίσ’πίσω
όρωμαόνειρο
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)
τραγωδίατραγούδι
φογούμαιφοβάμαι
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr