Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η τσ̌ακλι͜αρομμάταινα

Τη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμανΤη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμαν

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Τ’ ομματόπα σ’ τα τσ̌ακλάρι͜α
έκαψαν τα παλληκάρι͜α
Εδουκάλεψαν τον ταύρον
έκαψαν κι εμέν τον μαύρον

Τα στομόχ̌ειλα σ’ κιπρίτι͜α
άφ’νε και κολλίζ’νε οσπίτι͜α
Τα φιλέματα σ’ σερμπέτι͜α
τρως και χάν’ντανε τα τέρτι͜α

Σο ζαΐφκον την καρδίαν
δος εγάπ’ να έ͜εις και υείαν
Μη δί’ς πάντα μαχ̌αιρέαν
και κινθι͜άεις με την κινθέαν

Η πορπάτι͜α σ’ παιδεμένον
τίκια και περ’φανεμένον
Ποδεδίζω σε, Κερεκή μ’!
Τ’ εμόν είσαι, ψ̌η μ’, το τέκιν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άφ’νεανάβουν
δί’ςδίνεις
δοςδώσε
έ͜ειςέχεις
εγάπ’αγάπη
εδουκάλεψαντου έβαλαν το δουκάλι=καπίστρι
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ζαΐφκονισχνό, αδύνατο, ελλιπές zayıf/żaʿīf
ΚερεκήΚυριακή
κινθέαντσουκνίδα
κινθι͜άειςτσιμπάς
κιπρίτι͜ασπίρτα kibrit/kibrīt
κολλίζ’νεκολλάνε, βάζουν φωτιά, καταστρέφουν
μαχ̌αιρέανμαχαιριά
ομματόπαματάκια
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πορπάτι͜απερπατησιά
σερμπέτι͜αγλυκά
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
τέκινμονό, μοναδικό tek
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τίκιαστητά dik
τσ̌ακλάρι͜αγαλανά
υείανυγεία
φιλέματαφιλιά
χάν’ντανεχάνονται, διώχνονται
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr