Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ακόμαν μεσημέρτς έν’

Ο Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλοΟ Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλο

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Θέρτσον, άι! δεματίασον,
θ’ έρχουμαι θεμωνιάζω
’Κι ξέρω απόθεν θα δι͜αβαίντς,
τα στράτας ι-σ’ να ωρι͜άζω

Ακόμαν μεσημέρτς έν’!
Με τίναν ελημέρτσεν;
Τη σ̌κύλ’ ο γιον τσ̌αχπίντς έτον,
το καμίσ’ν ατ’ς ετσέρτσεν!

Οσήμερον θα ωρι͜άζ’ ατο,
θα τερώ πού κέσ’ πάει
Και/Άι! μετ’ ατόν που πάει σ’ ορμάν’
ντό θα ’φτάει το συφάειν;

Ακόμαν μεσημέρτς έν’!
Με τίναν ελημέρτσεν;
Τη σ̌κύλ’ ο γιον τσ̌αχπίντς έτον,
το καμίσ’ν ατ’ς ετσέρτσεν!

Εσέναν π’ εζωγράφιζεν,
να προσ̌κυνώ τ’ ακίλ’ν ατ’!
Ατσ̌άπς ασ’ όποιον μελάν’
έβαφεν το κοντύλ’ν ατ’;

Ακόμαν μεσημέρτς έν’!
Με τίναν ελημέρτσεν;
Τη σ̌κύλ’ ο γιον τσ̌αχπίντς έτον,
το καμίσ’ν ατ’ς ετσέρτσεν!

Εμέν πώς ’κι σαρεύ’νε με
ατά τα περμανά -ι;
Όντες ελέπω πλεξούδας,
ευτάγω παλαλά -ι

[Ξαν] Ακόμαν μεσημέρτς έν’!
Με τίναν ελημέρτσεν;
Τη σ̌κύλ’ ο γιον τσ̌αχπίντς έτον,
το καμίσ’ν ατ’ς ετσέρτσεν!

Ακόμαν μεσημέρτς έν’!
Με τίναν ελημέρτσεν;
Τη σ̌κύλ’ ο γιον τσ̌αχπίντς έτον,
το καμίσ’ν ατ’ς ετσέρτσεν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακίλ’νμυαλό akıl/ʿaḳl
απόθεναπό που, από όπου
ασ’από
ατάαυτά
ατ’ςαυτής, της
ατσ̌άπςάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
δεματίασονκάνε δεμάτια (προστ.)
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάς διαβαίνω
έβαφενεμβάπτιζε, βύθιζε σε υγρό
ελέπωβλέπω
ελημέρτσενολημέρισε, πέρασε τη μέρα
έν’είναι
έρχουμαιέρχομαι
έτονήταν
ετσέρτσενέσκισε
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
θεμωνιάζωθημωνιάζω, κάνω τα δεμάτια των σιτηρών ή του χόρτου θημωνιά ή θημωνιές
θέρτσονθέρισε (προστ.)
καμίσ’νπουκάμισο καμίσιον<camisia=λινό ρούχο
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοντύλ’νκοντύλι
μεσημέρτςμεσημέρι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
ορμάν’δάσος orman
οσήμερονσήμερα
παλαλάτρελά, τρέλες
περμανάπερμανάντ, είδος χτενίσματος για να γίνονται κατσαρά τα μαλλιά permanent<permanens
πλεξούδαςπλεξούδες
σαρεύ’νετυλίγουν, περικυκλώνουν, εναγκαλίζονται, μτφ. αρέσουν σε sarmak
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
συφάεινπροσφάγι συν+φαγεῖν
τερώκοιτώ
τίνανποιον/α
τσ̌αχπίντςτσαχπίνης, σκανδαλιάρης çapkın
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ωρι͜άζ’προσέχω/ει, φυλάω/ει, επιβλέπω/ει
ωρι͜άζωπροσέχω, φυλάω, επιβλέπω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr