Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Σο ζωνάρι σ’ κορτσόπον

Τη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμανΤη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμαν

Στιχουργοί: Πόλιος Παπαγιαννίδης

Συνθέτες: Λάζος Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Λάζος Ιωαννίδης, Σταύρος Ιωαννίδης


[Όι, όι, όι, όι, όι]
Σο ζωνάρι σ’ κορτσόπον
[Έι, έι, έι, έι, έι]
εγώ έχω μερτικόν
Έπαρ’ με το παλληκάρ’
εμέν το μελαχρινόν
[Όι, όι, όι, όι, όι]
Σο ζωνάρι σ’ κορτσόπον
[Έι, έι, έι, έι, έι]
εγώ έχω μερτικόν

[Όι, όι, όι, όι, όι]
Έπαρ’ με κόρ’, έπαρ’ με
[Έι, έι, έι, έι, έι]
’ς ση καν’νάν ’κι αλλάζω σε
Λεφτοκάρυ͜α και τσαμίντζ̌ι͜α
με το μελ’ θα φάζω σε
[Όι, όι, όι, όι, όι]
Έπαρ’ με κόρ’, έπαρ’ με
[Έι, έι, έι, έι, έι]
’ς ση καν’νάν ’κι αλλάζω σε

[Όι, όι, όι, όι, όι]
Σον παρχάρ’ εδήβαμε,
[Έι, έι, έι, έι, έι]
τσ̌οπανλούκ’ εποίν’ναμε
Και με την τρυγόνα μου
χαβεσλούκια επαίρναμε
[Όι, όι, όι, όι, όι]
Σον παρχάρ’ εδήβαμε
[Έι, έι, έι, έι, έι]
τσ̌οπανλούκ’ εποίν’ναμε

[Όι, όι, όι, όι, όι]
Η κουκούλα μ’ μαύρον έν’,
[Έι, έι, έι, έι, έι]
μαύρον έν’ κι άμον εμέν
Την πελιάν ατ’ θα ευρήκ’
ήντζαν θα λέει για τ’ εσέν
[Όι, όι, όι, όι, όι]
Η κουκούλα μ’ μαύρον έν’
[Έι, έι, έι, έι, έι]
μαύρον έν’ κι άμον εμέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
εδήβαμε(για τόπο) περάσαμε, διασχίσαμε (για χρόνο) περάσαμε
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίν’ναμεκάναμε, φτιάχναμε ποιέω-ῶ
ευρήκ’βρίσκω/ει
ήντζανοποιοσδήποτε, όποιος / οποιονδήποτε, όποιον
καν’νάνκανέναν
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
λεφτοκάρυ͜αλεπτοκάρυα, φουντουκιές, φουντούκια λεπτο- + κάρυον
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πελιάνβάσανο, σκοτούρα bela
’ς(ας) από
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσαμίντζ̌ι͜ασταφίδες
φάζωταΐζω
χαβεσλούκιαπόθοι, επιθυμίες, γούστα heveslilik

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr