Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σκοτία έν’ κι αγρισία

Τη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμανΤη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμαν

Στιχουργοί: Γιάννης Βασιλειάδης

Συνθέτες: Λάζος Ιωαννίδης

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Σκοτία έν’, σκοτία έν’,
σκοτία κι αγρισία
’Κι ταγιανίζω, πουλόπο μ’,
άλλο τη μαναχ̌ίαν!

Ετσατσοφώτ’σεν, πουλόπο μ’,
’κ’ επορώ να κοιμούμαι
Τσαμώνω, στήεσαι εμπροστά μ’
τινά̤γουμαι και σ’κούμαι

Ζελεύ’νε όντες κρεμάντς, γιαβρί μ’ /αρνί μ’,
τα άσπρα ση λινέαν
Εγάπ’ τ’ εσόν εφόρτωσεν
σο καρδόπο μ’ μανέαν

Άστρον είσαι, πουλί μ’, φωτά͜εις
θα μερών’ και θα χάσαι
Έλα, τρυγόνι μ’, σην οτάν
σο γιάνι μ’ να κοιμάσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγρισίαη αίσθηση ακαθόριστου φόβου/δέους
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιάνιπλάι, πλευρό yan
εγάπ’αγάπη
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έν’είναι
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
ετσατσοφώτ’σεναχνοφώτισε (για το πρώτο φως της αυγής)
ζελεύ’νεζηλεύουν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
κρεμάντςκρεμάς
λινέανσχοινί ή ξύλο μακρύ πάνω στο οποίο απλώνουν τα ρούχα linea=γραμμή
μαναχ̌ίανμοναξιά
μανέανκαπνιά, μαυρισμένος/η/ο από καπνιά
μερών’μερώνει, ξημερώνει
όντεςόταν
οτάνδωμάτιο oda
πουλόποπουλάκι
σκοτίασκοτάδι
σ’κούμαισηκώνομαι
στήεσαιστήνεσαι
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω, υπομένω dayanmak
τινά̤γουμαιτινάζομαι
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τσαμώνωκλείνω, σφαλίζω
φωτά͜ειςφωτίζεις, λάμπεις
χάσαιχάνεσαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr