Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ αρνόπο μ’ σημαδεύκεται

Τη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμανΤη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμαν

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Σανίδης, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης


Τ’ αρνόπο μ’ σημαδεύκεται
[Ν’ αηλί εμέν!]
κι εγώ θα χολοσκάνω
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
κι ας σα ποδάρι͜α μ’ απ’ αφκά
[Ν’ αηλί εμέν!]
θαρρώ τη γην θα χάνω
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Με το τσουπίν την κάρδια μου
[Ν’ αηλί εμέν!]
ετίσ̌εψεν κι εφέκεν
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Τσατσία εποίκεν τα όνερα μ’
[Ν’ αηλί εμέν!]
και σο χωνόν εφέκεν
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]

Το τέρτ’ να σύρω ’κ’ επορώ
[Ν’ αηλί εμέν!]
θα χάνω και την υεία μ’
[Βάι! Ν’ αηλί εμέν!]
Θέλω να καταρούμαι ατο
[Το γιαβρόπο μ’!]
’κι αφήν’ με η καρδία μ’
[Το τσικαρόπο μ’!]

Το πίκρεμα μ’ ’κι θα τερώ
[Μανίτσα μου!]
και την ευχ̌ή μ’ θα δίγω
[Βάι! Μανίτσα μου!]
Ατέ σ’ εγκάλιοπον χουλιόν
[Ν’ αηλί εμέν!]
κι ας κείμαι εγώ σο κρύον
[Όι! Ν’ αηλί εμέν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατέαυτή
αφήν’αφήνει
αφκάκάτω
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκιyavru + -όπον
δίγωδίνω
εποίκενέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
επορώμπορώ
ετίσ̌εψεντρύπησε, κάρφωσεdeşmek
εφέκενάφησε
’κ’δενουκί<οὐχί
καταρούμαικαταριέμαι
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδενουκί<οὐχί
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όνερα(ορθ. ονέρ’τα) όνειρα
ποδάρι͜απόδια
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τέρτ’καημός, βάσανο, στενοχώρια (ονομ.)dert
τερώκοιτώ
τσατσίαξεροκλάδια θάμνων, φρύγανα
τσουπίνβελόνα ραψίματος
υείαυγεία
χουλιόνζεστό
χωνόνεστία, χωνευτήριχῶνος < χόανος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr