Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τσιζντανόπο μ’

Τη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμανΤη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμαν

Στιχουργοί: Γιάννης Βασιλειάδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Λάζος Ιωαννίδης


Εξέγκα το τσιζντανόπο μ’
έπλωσα ’το παράδες
Είπε με «Εμέν ’κι καντουρεύ’ς
μ’ αΐκα μουταράδες»

Πάω και τρώγω το ποράν’
τ’ απάν’ ι-μ’ όλιον στάζει
Λέει με -ν- «απόψ’ ’κι θα ’πορώ»
κι άλλον ημέρα τάζει

Άμον το χ̌εροκόσκινο σ’
σα χ̌ερόπα σ’ ευρέθα
’Κι ταγιανίζω πουλόπο μ’
αρ’ έρθα κι ετελέθα

Πάω και τρώγω το ποράν’
τ’ απάν’ ι-μ’ όλιον στάζει
Λέει με -ν- «απόψ’ ’κι θα ’πορώ»
κι άλλον ημέρα τάζει

Καλανταρί’ ραχ̌οκόρφι͜α
καπατεμένα χ̌ι͜όνι͜α
Σ’ εμέν μελεσσεδί’ δονάρ’
αρ’ κείντανε τα πόνι͜α

Πάω και τρώγω το ποράν’
τ’ απάν’ ι-μ’ όλιον στάζει
Λέει με -ν- «απόψ’ ’κι θα ’πορώ»
κι άλλον ημέρα τάζει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκατέτοια/ες
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
δονάρ’σμήνος μελισσών, κυψέλη μελισσών
εξέγκαέβγαλα
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
έρθαήρθα
ετελέθα(αμτβ.) τελείωσα, εξαντλήθηκα, μτφ. πέθανα
ευρέθαβρέθηκα
Καλανταρί’Γενάρη (γεν.)
καντουρεύ’ςξεγελάς, εξαπατάς, κοροϊδεύεις kandırmak
καπατεμένασκεπασμένα, καλυμμένα, κλεισμένα σε κτ kapatma
κείντανεκείτονται, ξαπλώνουν
’κιδεν ουκί<οὐχί
μελεσσεδί’μελισσιού
μουταράδεςπενιχρά μέσα, ψευτοδουλειές müdârâ
παράδεςλεφτά, χρήματα para/pāre
πόνι͜απόνοι
ποράν’μπόρα, καταιγίδα boran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
’πορώ(επορώ) μπορώ
πουλόποπουλάκι
ραχ̌οκόρφι͜αβουνοκορφές
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω dayanmak
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
τσιζντανόποπορτοφόλι cüzdan<cuzʾ+ -dān
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr