Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα αν τυχαίν’ κι ελέπ’ς ατεν

Τη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμανΤη καρδι͜άς ι-μ’ το φυλλάνοιγμαν

Στιχουργοί: Δημήτρης Πιπερίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Πιπερίδης, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης


Μάνα, αν τυχαίν’ κι ελέπ’ς ατεν
ση στράταν κιάν’ να πάει, [γιαρ/γιαρ, γιαρ]
ορώτ’ ατέναν τίναν θέλ’
και τίναν αγαπάει [γιαρ/γιαρ, γιαρ]

Μάνα, αν τυχαίν’ κι ελέπ’ς ατεν
οξ̌ουκά ’ς σο χωρίον, [γιαρ/γιαρ, γιαρ]
[και] πέ’ ατεν τα τερτόπα μου
λάχ̌’ τσ̌ούζ’ ’μέναν ολίγον [γιαρ/γιαρ, γιαρ]

Μάνα, αν τυχαίν’ κι ελέπ’ς ατεν
φέρον με τα χαπέρι͜α τ’ς! [γιαρ/γιαρ, γιαρ]
Πέ’ ατέναν η ψ̌η μ’ θα εβγαίν’
μόνον απέσ’ σα χ̌έρι͜α τ’ς! [γιαρ/γιαρ, γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατεναυτήν
ατέναναυτήν
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εβγαίν’βγαίνει
ελέπ’ςβλέπεις
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
λάχ̌’είθε, μακάρι
οξ̌ουκάέξω
πέ’πες (προστ.)
’ς(ας) από
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τίνανποιον/α
τσ̌ούζ’λυπάμαι/ται, συμπονώ/ά σίζω
φέρονφέρε (προστ.)
χαπέρι͜αειδήσεις, νέα haber/ḫaber
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr