Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σον Άδ’ επήγα

Ο Σιμούλτς κι ο Πόλιον μίαν κι άλλο

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Πόλιος Παπαγιαννίδης


Σον Άδ’ επήγα ετοίμασα
τον τόπον ντο θα κείμαι
Έλα -ν- αρνόπο μ’ μετ’ εμέν
Άι! Μαναχόν αγρείμαι

Σον Άδην γράμματα ’κι πάν’
και πόστας ’κι δουλεύ’νε
Ας σο μικρόν τ’ εμόν τ’ αρνίν
έναν χαπέρ’ να φέρ’νε

Ουρανόν να χαλάουτον,
η γης να μετακείται,
Να ελέπω το μικρόν τ’ αρνί μ’
Ντίλεον τόπον κείται

Και με το κεμεντζ̌όπο μο(υ)
σον Άδην εκατήβα
Πουθέν λαλίαν ’κ’ έτονε
Σκοτίαν, τιδέν ’κ’ είδα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγρείμαιαγριεύομαι, καταβάλλομαι από ανεξήγητο φόβο
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
δουλεύ’νεδουλεύουν
εκατήβακατέβηκα
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έτονεήταν
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λαλίανλαλιά, φωνή
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μετακείταιμετακινείται
ντίλεοντί λογής;
πόσταςτα ταχυδρομεία posta
πουθένπουθενά
σκοτίανσκοτάδι
τιδέντίποτα
φέρ’νεφέρνουν
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr