Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σύρω τη σεβντάς τον πόνον

Ποντιακά τραγούδια και χοροίΠοντιακά τραγούδια και χοροί

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Παπαβραμίδης


Εξέρτς όνταν εκάθουμ’νες
σ’ αχ̌ερών’ από κάθεν
κι έρθεν η μάνα σ’ είδε μας·
[και -ν-] Ας σα γέλ’τα εχάθεν

Εγέντον ένα χρόνον,
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
[Ωχ!] Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ’,
πονεί και το καρδόπο μ’

Εξέρτς όνταν εκάθουμ’νε
ση χωραφί’ την άκραν
εποίν’νες με και -ν- έκλαιγα
κι εσπόγγιζες τα δάκρυ͜α μ’

Εγέντον ένα χρόνον,
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ’,
[αχ!] πονεί και το καρδόπο μ’

[Και -ν-] Εξέρτς όνταν επέγ̆’ναμε,
πουλόπο μ’, σα χορτάρι͜α
Κάθε βούραν και φίλεμαν,
κάθε δεμάτ’ κι αγκάλι͜α

Εγέντον ένα χρόνον,
σύρω τη σεβντάς τον πόνον
Και για τ’ εσέν, πουλόπο μ’,
[αχ!] πονεί και το καρδόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αχ̌ερών’αχυρώνας
βούρανχούφτα
γέλ’ταγέλια
εγέντονέγινε
εκάθουμ’νεκαθόμουν
εκάθουμ’νεςκαθόμασταν
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
επέγ̆’ναμεπηγαίναμε
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνεςποιέω-ῶ
έρθενήρθε
εσπόγγιζεςσκούπιζες
εχάθενχάθηκε
κάθενκάτω, κάθε
καρδόποκαρδούλα
όντανόταν
πουλόποπουλάκι
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
φίλεμανφιλί
χωραφί’χωραφιού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr