Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κρωμέτ’κον Ομάλ

Ποντιακά τραγούδια και χοροίΠοντιακά τραγούδια και χοροί

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Παπαβραμίδης


Κρώμ’, τα ραχ̌ία σ’ υψηλά
[ωχ!] και τα νερόπα σ’ κρύα
[Εχ!] Τα παλληκάρι͜α σ’ τ’ έμορφα
[ξαν] τραγωδούν μερακλία

Νασάν εσάς, [ξάν] ψηλά ραχ̌ι͜ά,
[και] πάντα χλωροφοράτε!
[Ωχ!/Εχ!] Δι͜αβαίν’νε [ξαν] χρόνι͜α και καιρούς
καμίαν [ξαν] ’κι γεράτε

Ήλιος ας σην ανατολή,
[και] τσ̌ιτσ̌έκ’ ας σα παρχάρι͜α
[Ωχ!] Αρ’ απ’ εμέναν ντό γουεύ’ς
τ’ ευρεμάτ’ [ξαν] την αγκάλι͜α;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γουεύ’ςλυπάσαι, φείδεσαι, τσιγκουνεύεσαι, θυσιάζειςkıymak
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουνδιαβαίνω
έμορφαόμορφα
ευρεμάτ’αυτό που βρίσκεται τυχαία, μτφ. το δυσεύρετο
καμίανποτέ
’κιδενουκί<οὐχί
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλοmeraklı/merāḳ
νασάνχαρά σε
ξανπάλι, ξανά
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τραγωδούντραγουδάνε
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδιçiçek
χλωροφοράτεείστε καταπράσινα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr