Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατήβα σον Διπόταμον

Ποντιακά τραγούδια και χοροίΠοντιακά τραγούδια και χοροί

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Παπαβραμίδης


Κατήβα σον Διπόταμον,
τέρεν πώς πάει το ρέμα
Έκαψες το καρδόπο μου,
αφορισμένον γαίμα

Έκαψες το καρδόπο μου,
’ποίκες ατο μανέαν
Τον ήλιον αίμαν να ελέπ’ς,
την γην σκοτεινι͜ασέαν

Εσέναν την παντέμορφον
να είχαν μετ’ εμένα
Άλλο ’κ’ εξενιτεύκουμ’νε
και σα μακρά ’κ’ επέγ’να

Που καλατσ̌εύ’ σε ’κι νυστάζ’,
π’ ελέπ’ σε ’κι κοιμάται
Και μετ’ εσέν ση χαμονήν
ους το πουρνόν πάει χάται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
γαίμααίμα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπ’ςβλέπεις
επέγ’ναπήγαινα
’κ’δενουκί<οὐχί
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άειkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καρδόποκαρδούλα
κατήβακατέβα (προστ.)
’κιδενουκί<οὐχί
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μανέανκαπνιά, μαυρισμένος/η/ο από καπνιά
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ουςως, μέχρι
παντέμορφονπανέμορφο/η
’ποίκες(εποίκες) έκανες, έφτιαξες
πουρνόνπρωί, πρωινό, επαύριον
τέρενκοίταξε (προστ.)
χαμονήνχαμό, όλεθρο
χάταιχάνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr