Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γαλίανας

Ποντιακά τραγούδια και χοροίΠοντιακά τραγούδια και χοροί

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Παπαβραμίδης


Έλα -ν- απάν’ [και] σο σ̌ύριγμα μ’,
έλ’ απάν’ [πουλί μ’] σο λαλόπο μ’ [νέι, έι, έι, έι]
Έλα τέρεν και τα αίματα [γιαρ]
πώς τρέχ’νε [και -ν-] ας σο καρδόπο μ’ [νέι, έι, έι, έι]

Τ’ εμά τα τέρτι͜α [πουλί μ’, και -ν-] εμοίασαν [αχ!]
[αχ!] τ’ Άε-Παυλή, πουλί μ’, τα χ̌ι͜όνι͜α [νέι, έι, έι]
Ώσπουτα [πουλί μ’, και] θ’ ελιμένευαν [αχ!]
γενία [πουλί μ’] έρ’ταν πόνι͜α [νέι, έι, έι, έι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γενίακαινούριαyeni
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
ελιμένευαναποκαλύπτονταν από τα χιόνια που λιώνουν, ελλιμενίζονταν
εμάδικά μου
έρ’τανέρχονται
καρδόποκαρδούλα
λαλόποφωνούλα
πόνι͜απόνοι
τέρενκοίταξε (προστ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τρέχ’νετρέχουν
ώσπουταέως ότου, ενόσω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr