Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεβνταλίν

Ποντιακά τραγούδια και χοροίΠοντιακά τραγούδια και χοροί

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Παπαβραμίδης


Εγώ αγαπώ σε κι έρχουμαι,
[γιαρ, γιαρ, αμάν! σεβνταλί μ’, αμάν!]
εσύ παραμερί͜εις με
[Το πουλί μ’, το γιαβρί μ’,
το μικρόν τ’ εμόν τ’ αρνίν]
Ντόσιλεον καρδόπον έ͜εις;
[γιαρ, γιαρ, αμάν! σεβνταλί μ’, αμάν!]
Σίτι͜α γελώ, κλαινί͜εις με
[Το πουλί μ’, το γιαβρί μ’,
το μικρόν τ’ εμόν τ’ αρνίν]

Εσέν όντας εγάπανα
[γιαρ, γιαρ, αμάν! σεβνταλί μ’, αμάν!]
ας λέω σε πώς έτον
[Το πουλί μ’, το γιαβρί μ’,
το μικρόν τ’ εμόν τ’ αρνίν]
Σην πόρταν απάν’ έστεκες,
[γιαρ, γιαρ, αμάν! σεβνταλί μ’, αμάν!]
η ημέρα έξεργος έτον
[Το πουλί μ’, το γιαβρί μ’,
το μικρόν τ’ εμόν τ’ αρνίν]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
έ͜ειςέχεις
εγάπανααγαπούσα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έξεργοςαργία
έρχουμαιέρχομαι
έτονήταν
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
ντόσιλεοντί λογής;
όνταςόταν
παραμερί͜ειςπαραμερίζεις
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr