Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η άνοιξη

Πόντος-Καύκασος-ΕλλάδαΠόντος-Καύκασος-Ελλάδα

Στιχουργοί: Πόλυς Πασχαλίδης

Συνθέτες: Πόλυς Πασχαλίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Ατματσίδης


Έρ’ται ένας καιρός
’κ’ επορείς να κοιμάσαι
Μεθείς και τα πουλόπα
πρωί-πρωί αφουκράσαι

Σ’ οσπίτι σ’ χ̌ελιδόνι͜α
πετούνε σα μπαλκόνι͜α
Παντού κέσ’ τραγωδίας
ας σ’ έμορφα λαλίας

Η άνοιξη, η άνοιξη,
νύφε στεφανωμέντσα
άμον δεκαεξάχρονον
κορτσόπον στολισμέντσα

Έρ’ται ένας καιρός
όλα ση γην αλλάζ’νε
Ο ήλον τον κόσμον χουλέν’
κι όλα ση γην φωτάζ’νε

Τρανύν’νε τα χορτάρι͜α,
σ̌κεπάζ’νε τα λιθάρι͜α
Σα φύλλα, σα κλαδόπα
πετούνε τα πουλόπα

Η άνοιξη, η άνοιξη,
νύφε στεφανωμέντσα
άμον δεκαεξάχρονον
κορτσόπον στολισμέντσα

Έρ’ται ένας καιρός
που όλα πρασινίζ’νε
Ραχ̌ία και λιβάδι͜α
και λουλουδόπα ανθίζ’νε

Τα ημέρας τρανύν’νε,
τα παραθύρι͜α ανοί’νε
Παντού κέσ’ ευωδίας,
παντού χαράς λαλίας

Η άνοιξη, η άνοιξη,
νύφε στεφανωμέντσα
άμον δεκαεξάχρονον
κορτσόπον στολισμέντσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανθίζ’νεανθίζουν
αφουκράσαιαφουγκράζεσαι
έμορφαόμορφα
επορείςμπορείς
έρ’ταιέρχεται
’κ’δενουκί<οὐχί
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
κλαδόπακλαδάκια
κορτσόπονκοριτσάκι
λαλίαςλαλιές, φωνές, (γεν. ενικού) φωνής
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
νύφενύφη
πουλόπαπουλάκια
πρασινίζ’νεπρασινίζουν
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σ̌κεπάζ’νεσκεπάζουν
στεφανωμέντσαστεφανωμένη
στολισμέντσαστολισμένη
τραγωδίαςτραγούδια
τρανύν’νεμεγαλώνουν, ανατρέφουν
φωτάζ’νεφωτίζουν, λάμπουν
χουλέν’ζεσταίνει, θερμαίνει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr