Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανθούλα μ’ και πατούλα μ’

Πόντος-Καύκασος-ΕλλάδαΠόντος-Καύκασος-Ελλάδα

Στιχουργοί: Γιώργος Ακριβόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Ακριβόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Ακριβόπουλος


Άσπρα τ’ ομμάτι͜α σ’ κι έμορφα
τ’ οφρύδι͜α τ’ς πογιαμάδες
Για τ’ εσέν ψ̌όπα λύγουνταν
και για τ’ εσέν γιοσμάδες

Ανθούλα μ’ και πατούλα μ’
και για τ’ εσέν, σ̌ουμπούλα μ’
Η καρδι͜ά μ’ εξαπέσ’ εμπαίν’
εθαρρείς έχ̌’ φουρτούναν

Με τα τσαπράζι͜α τ’ ομμάτι͜α σ’
αποφκακέσ’ τερείς με
Με τα τσ̌αλούμι͜α τρως την ψ̌η μ’
και φίλεμαν ’κι δί’ς με

Ανθούλα μ’ και πατούλα μ’
και για τ’ εσέν, σ̌ουμπούλα μ’
Η καρδι͜ά μ’ εξαπέσ’ εμπαίν’
εθαρρείς έχ̌’ φουρτούναν

Άλλο με το ψ̌όπο μ’ μη παί͜εις
άλλο με την καρδία μ’
Σα γόνατα σ’ κρεμίγουμαι
κλώστ’ τέρεν με αλλομίαν

Ανθούλα μ’ και πατούλα μ’
και για τ’ εσέν, σ̌ουμπούλα μ’
Η καρδι͜ά μ’ εξαπέσ’ εμπαίν’
εθαρρείς έχ̌’ φουρτούναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
αποφκακέσ’από κάτω πέρα
γιοσμάδεςκομψοί, λεβέντες νέοιyosma
δί’ςδίνεις
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
έμορφαόμορφα
εμπαίν’μπαίνει
εξαπέσ’έξω-μέσα, μτφ. εντελώς
έχ̌’έχει
’κιδενουκί<οὐχί
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
κρεμίγουμαιγκρεμίζομαι, κατακρημνίζομαι
λύγουντανλιώνουν
ομμάτι͜αμάτια
οφρύδι͜αφρύδια
παί͜ειςπαίζεις
πατούλααυτή που έχει λευκό δέρμα, παχουλή, αφράτη
πογιαμάδεςβαφές μτφ. βαμμέναboyama
σ̌ουμπούλααυτή που είναι σα ζουμπούλιsümbül/sunbul
τερείςκοιτάς
τέρενκοίταξε (προστ.)
τσ̌αλούμι͜ανάζια, σκέρτσαçalım
φίλεμανφιλί
ψ̌ηψυχή
ψ̌όπαψυχούλες
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr