Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μη δί’τε με την κεμεντζ̌έν

Πόντος-Καύκασος-ΕλλάδαΠόντος-Καύκασος-Ελλάδα

Στιχουργοί: Γιάννης Κοπαλάς, Ηλίας Τσιρκινίδης

Συνθέτες: Γιώργος Κοπαλάς

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Ατματσίδης


Βαρέα όντες τραγωδώ,
απέσ’ ι-μ’ πάντα κλαίω
Όσα εδέβαν απ’ εμέν
θυμούμαι ατα και λέω/κλαίω

Μη δί’τε με -ν- την κεμεντζ̌έν,
τρομάζ’νε τα χ̌ερόπα μ’
Μη λέτε με να τραγωδώ,
γομούνταν τ’ ομματόπα μ’

Τη προσωπί’ μ’ το ίδρωμαν
και τη ματί’ μ’ τα δάκρυ͜α
’ίν’ντανε ποταμόνερα
και πάν’ σα θαλασσάκρι͜α

Μη δί’τε με -ν- την κεμεντζ̌έν,
τρομάζ’νε τα χ̌ερόπα μ’
Μη λέτε με να τραγωδώ,
γομούνταν τ’ ομματόπα μ’

Σο έναν τ’ αναστέναγμα μ’
τα χ̌ι͜όνι͜α όλι͜α λύγουν
Τα δάκρυ͜α μ’ ’κχ̌ύγουν σ’ άψιμον
και τα τσιλίδι͜α βζήγουν

Μη δί’τε με -ν- την κεμεντζ̌έν,
τρομάζ’νε τα χ̌ερόπα μ’
Μη λέτε με να τραγωδώ,
γομούνταν τ’ ομματόπα μ’

Ατό τ’ εμόν το καρδόπον
πότε θα ησυχάζει;
Όνταν θα τραγωδεί και παίζ’
θα κλαίει κι αναστενάζει

Μη δί’τε με -ν- την κεμεντζ̌έν,
τρομάζ’νε τα χ̌ερόπα μ’
Μη λέτε με να τραγωδώ,
γομούνταν τ’ ομματόπα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατααυτά
άψιμονφωτιά
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
βζήγουνσβήνουν
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
δί’τεδίνετε
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
θαλασσάκρι͜αοι ακροθαλασσιές, τα ακρογιάλια
θυμούμαιθυμάμαι
’ίν’ντανεγίνονται
κεμεντζ̌ένλύραkemençe/kemānçe
’κχ̌ύγουνχύνονται, ξεχύνονται
ματί’ματιού
ομματόπαματάκια
όντανόταν
όντεςόταν
όσαόσες φορές
προσωπί’προσώπου
τραγωδείτραγουδάει
τραγωδώτραγουδάω
τρομάζ’νετρέμουν
τσιλίδι͜απυρωμένα κάρβουνα εστίας
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr