Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έρθανε τα γεράματα

Πόντος-Καύκασος-ΕλλάδαΠόντος-Καύκασος-Ελλάδα

Στιχουργοί: Γιώργος Κοπαλάς

Συνθέτες: Γιώργος Κοπαλάς

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Ατματσίδης


Έρθανε τα γεράματα μ’
και τα μαλλία μ’ χ̌ι͜όνι͜α
Αλήγορα εδέβανε
τα έμορφα τα χρόνι͜α μ’

Έρθανε τα γεράματα μ’,
τ’ ομμάτι͜α μ’ σκοτεινεύ’νε
Τα γόνατα μ’ ξάι ’κι κρατούν,
τ’ ωμία μ’ κα’ τσ̌οκεύ’νε

Θυμούμαι τα νεότητα μ’
και καίγεται η καρδία μ’
Θέλω να κλαίω ’κ’ επορώ,
φουρκίεται η λαλία μ’

Εγέρασα, εγέρασα,
βάρυνεν το κορμόπο μ’
Να πορπατώ ξάι ’κ’ επορώ,
χαρχαταρι͜ά το ψ̌όπο μ’

Έρθα, ελάστα απάν’ ση γην,
εδούλεψα, εγράστα
Τιδέν ’κ’ επέμ’νεν ση ζωή μ’,
μανάχον ντ’ ενεγκάστα

Ν’ αηλί εμέν, ν’ αηλί εμέν,
επέρασαν τα χρόνι͜α μ’
Εδέβαν τα νεότητα μ’,
επέμ’νανε τα πόνι͜α μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλήγοραγρήγορα
απάν’πάνω
εγράσταφθάρηκα, έλιωσαγράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασανδιαβαίνω
ελάσταπεριφέρθηκα, τριγύρισα, περιπλανήθηκαἀλάομαι/ηλάσκω
έμορφαόμορφα
ενεγκάστακουράστηκα
επέμ’νανεαπόμειναν
επέμ’νεναπόμεινε
επορώμπορώ
έρθαήρθα
έρθανεήρθαν
θυμούμαιθυμάμαι
’κ’δενουκί<οὐχί
κα’κάτω
’κιδενουκί<οὐχί
κορμόποκορμάκι
λαλίαλαλιά, φωνή
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νεότητανιότη, νιάτα
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
πόνι͜απόνοι
πορπατώπερπατάω
σκοτεινεύ’νεσκοτεινιάζουν
τιδέντίποτα
τσ̌οκεύ’νεκαταπίπτουν, επικάθονται, κλίνουν υπό το βάροςçökmek
φουρκίεταιπνίγεται
χαρχαταρι͜ά(ηχομ. λέξη) πάλλεται παράγοντας θόρυβο
ψ̌όποψυχούλα
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr