Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το σαρί μ’, πουλί μ’

Πόντος-Καύκασος-ΕλλάδαΠόντος-Καύκασος-Ελλάδα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Το σαρί μ’, τ’ αρνί μ’, πουλί μ’,
σαρία τα μαλλία σ’
’πως έτον το τέρεμα σ’
να έτον κι η καρδία σ’

Απάν’ κιάν’ έχ̌’ κι έρχεται,
φανέλα φορεμέντσα
Έκαψεν κι εμάντσεν με
η σ̌κύλ’ αφορισμέντσα

’Κ’ ελέπ’ πως -ε- φεύ’ η χρά μ’,
δακρυ͜ών’ τ’ έναν τ’ ομμάτι μ’
Θαρρείς είμαι άρρωστος
πάντα στρωντς το κρεβάτι μ’

Ρίζα μ’, εσέβες σ’ ορμάν’,
πονεμένα έλεγες
Εγροίκ’σα, τρυγόνα μου,
τέρτι͜α είχες κι επόν’νες

Ας σο χ̌έρι μ’ έρπαξεν
και σύρ’ με σο καλύβ’ν ατ’ς
’Κ’ επόρεσα να χαλάν’ α’
τ’ άκλερον το χατίρ’ν ατ’ς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άκλερονάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
απάν’πάνω
αφορισμέντσααφορισμένη, αναθεματισμένη
εγροίκ’σακατάλαβα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμάντσενμαύρισε/μουντζούρωσε από την καπνιά, κατέστρεψε, κατέκαψε μέχρι καπνιάς
επόν’νεςπονούσες
επόρεσαμπόρεσα
έρπαξενάρπαξε
εσέβεςμπήκες
έτονήταν
έχ̌’έχει
’κ’δενουκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
ορμάν’δάσοςorman
σαρίαξανθά, κίτριναsarı
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τέρεμαβλέμμα
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φεύ’φεύγει
χαλάν’χαλάω/ει, καταστρέφω/ει
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir
χράχροιά, το χρώμα του δέρματος

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr