Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Συλλογισμένα πορπατώ

Πόντος-Καύκασος-ΕλλάδαΠόντος-Καύκασος-Ελλάδα

Στιχουργοί: Γιάννης Κοπαλάς

Συνθέτες: Γιώργος Ατματσίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Ατματσίδης


Συλλογισμένα πορπατώ,
τα χ̌έρι͜α μ’ σταυρωμένα
Κανείς κακόν να μη παθάν’
άμον εμέν κι εσένα

Τ’ εμόν η καρδι͜ά γεραλίν,
θα κλαίω, θα ματούται
Άμον τη λάμπας το γυαλίν
απάν’ ’κι κρούς, τσακούται

Απέσ’ σ’ άψιμον κάγουμαι
βρούλαν, αχ! πώς σαρεύ’ με;
Τ’ αρνί μ’ τερεί με από μακρά
και ’κ’ έρ’ται γουρταρεύ’ με

Εντώκεν το κακόν σο νου μ’
κι ο νους ι-μ’ εθολώθεν
Να χ̌αίρουμαι ξάι ’κ’ επορώ,
η γούλα μ’ εγομώθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
άψιμονφωτιά
βρούλανφλόγαbrûler
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένοyaralı
γούλαλαιμόςgula
γουρταρεύ’γλυτώνω κτ/κπ από, διασώζω/ειkurtarmak
εγομώθενγέμισε
εθολώθενθόλωσε
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εντώκενχτύπησε
επορώμπορώ
έρ’ταιέρχεται
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ματούταιματώνει
ξάικαθόλου
παθάν’παθαίνει
πορπατώπερπατάω
σαρεύ’τυλίγω/ει, περικυκλώνω/ει, εναγκαλίζομαι/εται, μτφ. αρέσει σεsarmak
τερείκοιτάει
τσακούταισπάει
χ̌αίρουμαιχαίρομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr