Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το φαί μ’ μανάχον ταν’

Πόντος-Καύκασος-ΕλλάδαΠόντος-Καύκασος-Ελλάδα

Στιχουργοί: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Ακριβόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Κοπαλάς

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Σην τεπέ τη κιφαλί’ μ’
φαίνετ’ όλιον η ζωή μ’
Ο βαρύν ο χ̌ειμωγκόν
έρ’ται σο κιφάλ’ τ’ εμόν

Εγεννέθα ο φτωχόν
ορφανόν και άχαρον
Τη δεντρού έναν τσατσίν
Έλα, Θεέ μ’, έπαρ’ την ψ̌η μ’

Το κατσί μ’ πη θα τερεί,
θα ’γροικά ντο σύρ’ η ψ̌η μ’
’Δέν να τρώγω ’κ’ επορώ,
’πουγαλεύτα αέτσ’ που ζω

Το φαί μ’ μανάχον τάν’,
δόντια ’κ’ έχω αποκατάν’
Απολάδι͜α ψαλαφώ,
’δέν να τρώγω ’κ’ επορώ

Έναν μόνον σκαλοπάτ’
τη ζωής ι-μ’ το κομμάτ’
Ατλαεύω, πορπατώ,
κρούει απάν’ ι-μ’ το κακόν

Ετελέθεν η ζωή μ’,
τυρα̤ννίεται η ψ̌η μ’
Τύχη μ’ έτονε στραβόν
σο ψεύτικον τον κόσμον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
απάν’πάνω
αποκατάν’από κάτω προς τα πάνω
απολάδι͜αη ψίχα του ψωμιού, απαλά, ψαχνά
ατλαεύωπηδάω, δρασκελίζωatlamak
’γροικά(εγροικά) καταλαβαίνει
’δέντίποτα
εγεννέθαγεννήθηκα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
επορώμπορώ
έρ’ταιέρχεται
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
έτονεήταν
’κ’δενουκί<οὐχί
κατσίπρόσωπο, μέτωπο
κιφάλ’κεφάλι
κιφαλί’κεφαλιού
κρούειχτυπάει
μανάχονμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
πηπου
πορπατώπερπατάω
’πουγαλεύτα(επουγαλεύτα) έσκασα, βαρέθηκα, στενοχωρέθηκαbunalmak
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τάν’το υγρό υπόλειμμα ορού γάλακτος ή κρέμας μετά το ανακάτεμα του βουτύρουԹան (tan)=λιώνω, ρέω
τεπέκορυφήtepe
τερείκοιτάει
τσατσίνξερόκλαδο θάμνου, φρύγανο
τυρα̤ννίεταιτυραννιέται, ταλαιπωριέται
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
ψαλαφώζητώ, αιτούμαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr