Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ̌αλουμόπα, τσ̌αχπινόπα

Χρήστος ΠαπαδόπουλοςΧρήστος Παπαδόπουλος

Στιχουργοί: Χρήστος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Κώστας Σαχινίδης, Κώστας Σιώπης

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιώπης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Τσ̌αλουμόπα πάντα ευτάγ’νε
και καρδόπα πάντα κάγ’νε
Τα κορτσόπα, τα παιδόπα
και όλα̤ τα νυφαδόπα

Τσ̌αλουμόπα, τσ̌αχπινόπα
τα κορτσόπα, τα νυφόπα
Με ναζόπα και με κόλπα
καντουρεύ’νε τα παιδόπα

Με τα νάζα̤, με τα χάδα̤
δα̤βαίν’νε όλα̤ τα βράδα̤
’Κι φογούνταν τα σκοτάδα̤
κι ούτε έχ’νε χτυποκάρδα̤

Τσ̌αλουμόπα, τσ̌αχπινόπα
τα κορτσόπα, τα νυφόπα
Με ναζόπα και με κόλπα
καντουρεύ’νε τα παιδόπα

Νύχταν, ημέραν γυρίζ’νε
και -ν- ατά ’δέν ’κι νουνίζ’νε
Άλλα κάρδα̤ς να κλαινίζ’νε
κι άλλα να χαρεντερίζ’νε

Αέτσ’ έλλαξαν τα χρόνα̤,
τα καρδόπα ’κ’ έχ’νε πόνα̤
κι άλλο λέγ’νε και γελούνε
σ’ αβούτ’ τη ζωή ντο ζούμε

Τσ̌αλουμόπα, τσ̌αχπινόπα
τα κορτσόπα, τα νυφόπα
Με ναζόπα και με κόλπα
καντουρεύ’νε τα παιδόπα

Τσ̌αλουμόπα πάντα ευτάγ’νε
και καρδόπα πάντα κάγ’νε
Τα κορτσόπα, τα παιδόπα
και [-ν-] όλα̤ τα νυφαδόπα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτ’αυτό/ή, αυτοί/ές/ά
αέτσ’έτσι
ατάαυτά
γυρίζ’νεγυρίζουν
δα̤βαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
’δέντίποτα
έλλαξανάλλαξαν
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καντουρεύ’νεξεγελούν, εξαπατούν, κοροϊδεύουν kandırmak
καρδόπακαρδούλες
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαινίζ’νεστενοχωρούν, κάνουν κάποιον να κλάψει
κορτσόπακοριτσάκια
λέγ’νελένε
νάζα̤νάζια
νουνίζ’νεσκέφτονται
νυφόπανυφούλες
παιδόπαπαιδάκια
πόνα̤πόνοι, πόνους (αιτ.)
τσ̌αλουμόπαναζάκια, σκερτσάκια çalım
φογούντανφοβούνται
χάδα̤χάδια
χαρεντερίζ’νεχαροποιούν, ψυχαγωγούν
χρόνα̤χρόνια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr