Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μάνα, μάνα

Χρήστος ΠαπαδόπουλοςΧρήστος Παπαδόπουλος

Στιχουργοί: Χρήστος Χρυσανθόπουλος

Συνθέτες: Κώστας Σαχινίδης, Κώστας Σιώπης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Σιώπης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Μάνα μ’ / Μανίτσα μ’, αναχάπαρα
εταράεν η καρδία μ’
[Ουχ! Αηλί εμέν!]
Τ’ ομμάτα̤ μ’ εθόλωσαν
ας σην απελπισίαν
[Ουχ! Αηλί εμέν!]

Απελπισμένος, άχαρον
επήγα σο γιατρόν
[Ωχ! Αηλί εμέν!]
Ατός άμον ντο είδε με -ν-
ετέρ’νεν τον Θεόν
[Ουχ! Αηλί εμέν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
αναχάπαρααπροειδοποίητα, ξαφνικά στερ. αν- + haber/ḫaber
ατόςαυτός
εταράενταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
ετέρ’νενκοιτούσε
ομμάτα̤μάτια
Σημειώσεις
(ΣΣ) Συχνά συγχέεται το αρχικό "μάνα μ’ αναχάπαρα" με το σχεδόν ομόηχο αλλά εσφαλμένο "μάνα μ’ μάνα μ’ χαπάρι͜α". Προς τούτο συνηγορούν, πέραν της μη προφανούς νοηματικής σύνδεσης, τα εξής: Τον στίχο υπογράφει ο Χρήστος Χρυσανθόπουλος ο οποίος λόγω καταγωγής (Τσαγκάρ’ και Όλασσα Γαλίανας) αν θα είχε γράψει τη λέξη χαπάρι͜α θα την είχε γράψει ως χαπέρι͜α. Ο δε, Χρήστος Παπαδόπουλος, όπως εμφαίνεται και στον υπόλοιπο δίσκο τις καταλήξεις σε ι͜α τις προφέρει ως α̤ (ακούγεται ε) και κατά συνέπεια αν θα τραγουδούσε τη λέξη χαπάρι͜α θα την πρόφερε όπως και στις άλλες περιπτώσεις ως χαπάρα̤, το οποίο θα ακουγόταν ως χαπάρε.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr