Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σούκ’ και για πέει με ντό θα ’φτας

Ποντιακό Γλέντι Νο2Ποντιακό Γλέντι Νο2

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Σούκ’ και για πέει με ντό θα ’φτας,
[N’ αηλί εμέν!]
εβράδυνεν θα πάγω
[έλα -ν- έλα/πάτ’ και δέβα]
Και για τ’ εσέν, τρυγονόπο μ’,
[N’ αηλί εμέν!]
τα παλαλά ντ’ ευτάγω!
[έλα -ν- έλα/πάτ’ και δέβα]

Τρυγόνα μ’, όθεν κέσ’ πορπατείς,
[N’ αηλί εμέν!]
εγώ να έμ’ το χώμαν
[έλα -ν- έλα/πάτ’ και δέβα] 
Ν’ ακούω και την καλατσ̌ή σ’
[N’ αηλί εμέν!]
ας σο γλυκύν το στόμαν
[έλα -ν- έλα/πάτ’ και δέβα]

Η ψ̌η μ’ έν’ μαύρον άψιμον
[N’ αηλί εμέν!]
και πράσινον φωτίαν
[έλα -ν- έλα/πάτ’ και δέβα]
Θα έν’ κουσμέτ’ να ελέπω σε,
[N’ αηλί εμέν!]
αρνόπο μ’, αλλομίαν;
[έλα -ν- έλα/πάτ’ και δέβα]

Ο ουρανόν ελίβωσεν,
[N’ αηλί εμέν!]
η γην ετσ̌αμουρώθεν
[έλα -ν- έλα/πάτ’ και δέβα]
Ας σην εγάπ’ π’ ερρώστεσεν
[N’ αηλί εμέν!]
καμίαν ’κ’ ελαρώθεν
[έλα -ν- έλα/πάτ’ και δέβα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αλλομίανάλλη μια φορά
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άψιμονφωτιά
γλυκύνγλυκιά/ό
δέβαπήγαινε (προστ.)
εβράδυνενβράδιασε
εγάπ’αγάπη
ελαρώθενγιατρεύτηκε, θεραπεύτηκε
ελέπωβλέπω
ελίβωσενσυννέφιασε
έμ’ήμουν
έν’είναι
ερρώστεσεναρρώστησε
ετσ̌αμουρώθενγέμισε λάσπες çamur
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλατσ̌ήομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καμίανποτέ
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κουσμέτ’τυχερό, μοίρα, ριζικό kısmet/ḳismet
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παλαλάτρελά, τρέλες
πάτ’πάτησε, πάτα
πέειπες (προστ.)
πορπατείςπερπατάς
σούκ’σήκω (προστ.)
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τρυγονόπομικρό τρυγόνι
’φτας(ευτάς) κάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr