Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ όνομα μ’ έν’ Ηλία

Εγώ ποντιοπούλ’ είμαι, τ’ όνομα μ’ έν’ Ηλία

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης


Εγώ ποντιοπούλ’ είμαι,
τ’ όνομα μ’ έν’ Ηλία
Με τα κορτσόπα λάσκουμαι
σα ξένα τα χωρία
Παίρ’ ατα και ταράγουμαι
τη νύχταν ση σκοτίαν

Εγώ ποντιοπούλ’ είμαι,
τ’ όνομα μ’ έν’ Ηλία
Γουρπάν’ εγώ να ’ίνουμαι
ατού σ’ άσπρα τα ψ̌ήα
Να είχα και να εφίλ’να τα
αρ’ μίαν κι αλλομίαν

Εγώ τη Τριαντάφυλλε,
τ’ όνομα μ’ έν’ Ηλία
Γουρπάν’ σ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα
ντο είναι πιτσ̌ιμλία
Γουρπάν’ σ’ ομμάτι͜α σ’ τ’ έμορφα
τερούνε μερακλία

Εγώ τ’ Ειρήνης το παιδίν,
τ’ όνομα μ’ έν’ Ηλία
Αγαπώ και τα κορτσόπα
ντο είναι σεβτι͜αλία
κι εκείνα πα αγαπούνε με,
τραγωδώ μερακλία

Εγώ είμαι π’ έψ̌α τ’ άψιμον,
εσέβα απέσ’ εκάγα
Πουλόπο μ’, σ’ εγκαλιόπο σου
ερρούξα -ν- ενεπάγα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
απέσ’μέσα
ατααυτά
ατούεκεί (σε τόπο ή σημείο που βρίσκεται σε κάποιο απόσταση)
άψιμονφωτιά
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εκάγακάηκα
έμορφαόμορφα
έν’είναι
ενεπάγααναπαύθηκα, εφησύχασα
ερρούξαέπεσα
εσέβαμπήκα
εφίλ’ναφιλούσα
έψ̌αάναψα
’ίνουμαιγίνομαι
κορτσόπακοριτσάκια
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλο meraklı/merāḳ
μίανμια φορά
ομμάτι͜αμάτια
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρ’παίρνω/ει
πιτσ̌ιμλίαόμορφα, καλίγραμμα, ταιριαστά biçimli
πουλόποπουλάκι
σεβτι͜αλίαερωτοχτυπημένα, ερωτευμένα, ερωτικά sevdalı
σκοτίανσκοτάδι
ταράγουμαιαναμιγνύομαι, ανακατεύομαι, μπλέκομαι
τερούνεκοιτούν
τραγωδώτραγουδάω
χωρίαχωριά
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr