Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Να δοξάζω τον Θεόν

Εγώ ποντιοπούλ’ είμαι, τ’ όνομα μ’ έν’ ΗλίαΕγώ ποντιοπούλ’ είμαι, τ’ όνομα μ’ έν’ Ηλία

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης


Να δοξάζω τον Θεόν
ντο επλάστα πόντιος
Λυριτζ̌ής και τραγωδι͜άνος,
πόντιος και μασκαρι͜άνος

Ντ’ έμορφον έν’ η ζωή
όντες είν’ ανθρώπ’ καλοί
Ας ζούμε / είμες αγαπημέν’,
αδά κανείς ’κι απομέν’

Έλα, έμπα σο χορόν
απάν’ σην καϊτέν τ’ εμόν
Χόρεψον κι εμέναν τέρεν,
η ψ̌η μ’ άψιμον επέρεν

Ντ’ έμορφον έν’ η ζωή
όντες είν’ ανθρώπ’ καλοί
Ας ζούμε / είμες αγαπημέν’,
αδά κανείς ’κι απομέν’

Άστρα μη θυμώνετε,
για τ’ εμένα μη λέτεν
Τραγωδώ για την εγάπη μ’,
’κι κοιμούμαι σο κρεβάτι μ’

Ντ’ έμορφον έν’ η ζωή
όντες είν’ ανθρώπ’ καλοί
Ας ζούμε / είμες αγαπημέν’,
αδά κανείς ’κι απομέν’

Εσύ, τ’ όραμαν τ’ εμόν,
εσύ, το μονάκριβο μ’
Ση ζωή μ’ εποίκα τάμαν,
οι δύος να ζούμ’ εντάμαν

Ντ’ έμορφον έν’ η ζωή
όντες είν’ ανθρώπ’ καλοί
Ας ζούμε / είμες αγαπημέν’,
αδά κανείς ’κι απομέν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ανθρώπ’άνθρωποι
απάν’πάνω
απομέν’απομένει
άψιμονφωτιά
είμεςείμαστε
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έμπαμπες (προστ.)
έν’είναι
εντάμανμαζί
επέρενπήρε
επλάσταπλάστηκα, δημιουργήθηκα, εμφανίστηκα
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
καϊτένμελωδία, μουσική σύνθεση, μουσικός σκοπός kayde
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
λέτενλέτε
μασκαρι͜άνοςπου προκαλεί γέλιο και ευθυμία, αστείος maskara/masḫara
όντεςόταν
όραμανόνειρο
τέρενκοίταξε (προστ.)
τραγωδι͜άνοςτραγουδιστής
τραγωδώτραγουδάω
χόρεψονχόρεψε (προστ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr