Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεβτι͜ά μ’ αναθεμά σε

Εγώ ποντιοπούλ’ είμαι, τ’ όνομα μ’ έν’ ΗλίαΕγώ ποντιοπούλ’ είμαι, τ’ όνομα μ’ έν’ Ηλία

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης


Ντό έ͜εις, καρδία μ’, και πονείς;
Ντό έ͜εις κι αναστενάζεις;
Από βαθέα καίεσαι,
απέξ’ βρούλαν ’κ’ εβγάλλεις

Σεβτι͜ά μ’, αναθεμά σε!
’Κι πονείς, ξάι ’κι λυπάσαι
Απ’ / Ασ’ εμέναν παίρτς τον ύπνον,
μαναχέσσα πας κοιμάσαι

Καίουμαι, πουλί μ’, καίουμαι,
καίουμαι και βρουλίζω
Σ’ ατό τ’ άπιστον την εγάπ’ σ’
και πώς να ταγιανίζω;

Σεβτι͜ά μ’, αναθεμά σε!
’Κι πονείς, ξάι ’κι λυπάσαι
Ασ’ εμέναν παίρτς τον ύπνον,
μαναχέσσα πας κοιμάσαι

Τέρεν, πουλί μ’, τ’ ομματόπα μ’
για τ’ εσέναν πώς κλαίνε
Άμον χαλάζι͜α τα δάκρυ͜α μ’
όθεν κέσ’ στάζ’νε, καίγ’νε

Σεβτι͜ά μ’, αναθεμά σε!
’Κι πονείς, ξάι ’κι λυπάσαι
Ασ’ εμέναν παίρτς τον ύπνον,
μαναχέσσα πας κοιμάσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέξ’απέξω
ασ’από
βαθέαβαθιά
βρούλανφλόγα brûler
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαι brûler
έ͜ειςέχεις
εβγάλλειςβγάζεις
εγάπ’αγάπη
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίγ’νεκαίνε
καίεσαικαίγεσαι
καίουμαικαίγομαι
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαναχέσσαμονάχη
ξάικαθόλου
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομματόπαματάκια
παίρτςπαίρνεις
σεβτι͜άέρωτας sevda/sevdā
στάζ’νεστάζουνε
ταγιανίζωαντέχω, βαστάω dayanmak
τέρενκοίταξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr