Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ζελεύω

Εγώ ποντιοπούλ’ είμαι, τ’ όνομα μ’ έν’ ΗλίαΕγώ ποντιοπούλ’ είμαι, τ’ όνομα μ’ έν’ Ηλία

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Ηλίας Υφαντίδης


Ζελεύω, ζελεύω,
λύουμαι, υποφέρω
Ελέπω σε, χάνω το νου μ’,
καίουμαι, σ̌ασ̌ιρεύω

Ζελεύω, ζελεύω,
για τ’ εσέν παλαλούμαι
Όλιον τη νύχταν κλώσκουμαι,
’κ’ επορώ να κοιμούμαι

Ζελεύω, ζελεύω
το κρεβάτ’ ντο κοιμάσαι
Το μαξιλάρ’ και το γεργάν’
τη νύχταν ντο σ̌κεπά͜ει σε

Ζελεύω, ζελεύω,
ντό να ’φτάγω ’κι ξέρω!
Όθεν κέσ’ γυροκλώσκουμαι
εσέναν αραεύω

Ζελεύω, ζελεύω,
τον ήλ’ ντο παίρ’ απάν’ ι-σ’
Ζελεύω ντ’ ευτάει την ισ̌κιάν
όθεν κέσ’ πας σο γιάνι σ’

Ζελεύω, ζελεύω,
ν’ αηλί εμέν τον μαύρον!
Εγώ εσέν αν ’κι παίρω
θα παίρ’ εμέν ο Χάρον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
γεργάν’πάπλωμα yorgan
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γυροκλώσκουμαικλωθογυρίζω
ελέπωβλέπω
επορώμπορώ
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ζελεύωζηλεύω
ισ̌κιάνσκιά
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κοιμούμαικοιμάμαι
λύουμαιλιώνω
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
παίρωπαίρνω
παλαλούμαιτρελαίνομαι
σ̌ασ̌ιρεύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşırmak
σ̌κεπά͜εισκεπάζει
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr