Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Κρώμ’ τη χαράς το πουλίν

Η καμπάνα του ΠόντουΗ καμπάνα του Πόντου

Στιχουργοί: Φίλων Κτενίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Παύλος Αποστολίδης, Πέλα Νικολαΐδη


Η Κρώμ’ τη χαράς το πουλίν,
τη τραγωδί’ η μάναν,
μωρού κασέλαν έχτισεν
ας ση λύρας το ξύλον
Εποίκεν φορτοδέματα
τη κεμεντζ̌ές τα κόρδας
Εφορτώθεν η άκλερος,
το λείμψανον τη ψ̌ης ατ’ς
κι ερχίνεσεν το κλάψιμον
και την μοιρολογίαν
Άεν Παύλον εκλίστεν κα’,
ο Ταύρον εγονάτ’σεν
Ο Κασκαμπάς ’χαμήλωσεν
το Μετζ̌ίτ εκουράεν
και τα Καμένα τ’ έρημα
στέκ’νε και αφουκρούνταν
Αφουκρούνταν και θλίφκουνταν
και κλαίγ’νε ούλ’ εντάμαν
Θεέ μ’, δείξον την δύναμη Σ’!
Χριστέ μ’, ποίσον το θάμα Σ’!
Ποίσον με πέτρινον κρεμόν,
άμον τ’ Αλογοστάρι͜α,
Ποίσον με πράσινον λιβάδ’
άμον τα Λειβαδία,
Ποίσον με ασάλευτον ραχ̌ίν,
άμον τον Άεν-Παύλον
Να μη ’πορώ και πορπατώ,
σον τόπο μ’ ν’ απομένω
Έχω κεπία απότιστα,
αθέριστα χωράφι͜α
Έχω πρόατ’ ανάλμεχτα,
κ’ αιγίδι͜α να αλμέγω
Τα χτήνια μ’ θέλ’νε το πλυμίν,
ρωγ̆ίν θέλ’νε τ’ αρνία μ’!
Τα σ̌κυλία μ’ γουρνι͜άγουνταν
και το μαλέζ’ περ’μέν’νε
’Φήκα τα πόρτας ανοιχτά,
δρανίν και παραθύρι͜α
Θ’ εμπαίν’ αέρας κι άνεμον
και θα βζήν’ την καντήλαν

 ♫

Θεέ μ’, δείξον τη δύναμη Σ’!
Χριστέ μ’, ποίσον το θάμα Σ’!
Ποίσον με ποταμόπετραν
βαρύν τη καταρράχτε
Ποίσον με σπέλιας κατωθύρ’,
σην γην καταχωμένον
Ποίσον με, αν θέλτς, μικρόν λιθάρ’,
αν θέλτς, ποίσον με χώμαν.
Θεέ μ’, ποίσον με ήντι͜αν θέλτς,
μόνον σον τόπο μ’, άφ’ς με!
Άφ’ς με αδά να θάφκουμαι,
σον τόπον ντ’ εγεννέθα,
σο μνήμαν όμπου έθαψα
την μάνα μ’ και τον κύρη μ’
Σίτ’ έλεγεν, σίτ’ έκλαιγεν
και σίτι͜α ενεσύρ’νεν,
έρθεν και παραστέκει͜ ατεν
η καλοαδελφή ατ’ς,
οικοκυρά η Γίμερα
ας σα Κοφρακοφώλι͜α,
Ας σον Αγιάννεν ντ’ αρχινούν,
κι έρχουνταν ση Σαράντων
τα δάκρυ͜α τουν ενώθανε,
κι εγέντανε ποτάμι
κι εποταμίγαν σο ποτάμ’,
σην δα̤κροχαλαρδίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ΆενΆγιο
άκλεροςάκληρος, φτωχός, δύστυχος, ταλαίπωρος
άμονσαν, όπως, καθώς
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
αφουκρούνταναφουγκράζονται
άφ’ςάφησε (προστ.)
βζήν’σβήνω/ει
γουρνι͜άγουντανουρλιάζουν
δα̤κροχαλαρδίανπλημμύρα χειμάρρου από δάκρυα δάκρυα + χαλαρδία
δείξονδείξε (προστ.)
δρανίνφεγγίτης, άνω μέρος στέγης, οριζόντια στέγη σπιτιού
εγεννέθαγεννήθηκα
εγέντανεέγιναν
εγονάτ’σενγονάτισε
εκλίστενέκλινε, έσκυψε
εκουράενέσπασε, έκοψε στη μέση kırmak
εμπαίν’μπαίνει
ενεσύρ’νενέκλαιγε γοερά με λυγμούς
εντάμανμαζί
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εποταμίγανπλημμύρισαν
έρθενήρθε
ερχίνεσενάρχισε
έρχουντανέρχονται
εφορτώθενφορτώθηκε
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
θάμαθαύμα
θέλ’νεθέλουν
θέλτςθέλεις
θλίφκουντανθλίβονται
κα’κάτω
Καμέναπεριοχή κοντά στην Παναγία Σουμελά
κασέλανφέρετρο cassela
καταρράχτεκαταρράκτη, καταπακτής, οριζόντιας πόρτας σε δάπεδο ή οροφή του στάβλου/μαντριού που οδηγεί σε ξεχωριστό χώρο
κατωθύρ’κατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
κεμεντζ̌έςλύρας kemençe/kemānçe
κεπία(ον.) κήποι, (αιτ.) κήπους
κλαίγ’νεκλαίνε
κόρδαςχορδές
κρεμόνγκρεμό
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
μαλέζ’υδαρής χυλός, αλευρόσουπα
ούλ’όλοι
περ’μέν’νεπεριμένουν
πλυμίνχόρτα διάφορα και λαχανικά βρασμένα και προσφερόμενα ως τροφή στις αγελάδες, μτφ. το νερουλό και άνοστο φαγητό
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πορπατώπερπατάω
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
’πορώ(επορώ) μπορώ
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
ρωγ̆ίνθήλη μαστού ζώου
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
σπέλιαςσπηλιάς
στέκ’νεστέκουν
τουντους
’φήκα(εφήκα) άφησα
χτήνιααγελάδες
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr