Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Αε-Σάββας κρυφοκλαίει

Η καμπάνα του ΠόντουΗ καμπάνα του Πόντου

Στιχουργοί: Φίλων Κτενίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Διαμαντίδης


Ο Άε-Σάββας κρυφοκλαίει
κι Άε-Φίλιππον στενάζει
όνταν ελέπ’νε να σουμών’ν’
τ’ άκλερα τα καράβι͜α
π’ είχαν πανία ολόμαυρα,
σ̌κοινία οφιδένι͜α,
π’ είχαν κατάρτι͜α άμον σταυρά,
μαύρα κι αραχνιασμένα,
π’ έρθαν ας σην Ανατολήν,
με θάνατου παντέραν
Η Όφ’ με τα χωρία ’θε,
με τ’ έμορφα λαγκάδι͜α,
τα κρύα ποταμόνερα,
τ’ ήμερα ακρογιάλια
π’ είχ̌εν τζαμία ντ’ έκρυφταν
εικόνας αγιασμένα
π’ είχ̌εν μολάδες χριστιανούς,
χοτζ̌άδες βαφτισμένους,
εκλείδωσεν τα εγκλησι͜άς
κι επέρεν τ’ ανοιγάρι͜α
επέρεν ας σο μαυρόχωμαν
κι ας σο άσπρον την πέτραν
κι έρθεν με τα φελούκας ατ’ς
κι άραξεν σην Δαφνούνταν
Το πορτοκαλολίβαδον,
το πράσινον το Ρίζιον,
εφέκεν τα νεράτζ̌ι͜α ’θε,
τα χρυσά πορτοκάλια,
ετυλίγεν τα φύλλα τουν,
σάβανα μυρωμένα
κι έρθεν με τ’ άλλτς, έρθεν με τ’ ούλτς,
σο μαύρον τ’ ακρογιάλι
Έρθανε και τα Σούρμενα,
με τα πολλά καΐκια,
με τοι πολλούς τοι ξενιτειάντς,
με τοι καλούς ψαλτάδες,
έρθανε και εκχ̌ύγανε
κι εγόμωσαν τα στράτας
κι ενώθανε με τ’ αλλουνούς,
π’ έρθαν ας σα ραχ̌ία
Ν’ αηλί εμέν, να βάι εμέν,
ντό είν’ ατά ντ’ ελέπω;
Ούλ’ επέλεκαν τον γιαλόν
κι εφέκαν τα τουμπία
Εκείν’ π’ έγκεν ανατολή,
κι άλλ’ π’ έφερεν η δύση,
εκείν’ π’ έρθαν ας σα ψηλά,
κι άλλ’ ας σα θαλασσάκρι͜α,
π’ έρθαν ας σα γειτονοτόπ’ς
και ας σα σιμοχώρι͜α,
ενώθανε και έβαλαν
σην μέσ’ την Τραπεζούνταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άκλεραάκληρα, φτωχά, δυστυχή, ταλαίπωρα
άλλτςάλλους
άμονσαν, όπως, καθώς
ανοιγάρι͜ακλειδιά
ατάαυτά
ατ’ςαυτής, της
γειτονοτόπ’ςγειτονικούς τόπους
έγκενέφερε
εγόμωσανγέμισαν
είν’είναι (για πληθ.)
έκρυφτανέκρυβαν
εκχ̌ύγανεχύθηκαν
ελέπ’νεβλέπουνε
ελέπωβλέπω
έμορφαόμορφα
επέλεκανεγκατέλειψαν, άφησαν ἀπόλλυμι
επέρενπήρε
έρθανήρθαν
έρθανεήρθαν
έρθενήρθε
ετυλίγεντυλίχθηκε
εφέκαναφήσαν
εφέκενάφησε
θαλασσάκρι͜αοι ακροθαλασσιές, τα ακρογιάλια
’θετου/της
καΐκιαμικρές βάρκες kayık
μέσ’μέση
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όντανόταν
ούλ’όλοι
ούλτςόλους
παντέρανσημαία που υψώνεται ως ιδιαίτερο διακριτικό παρουσίας bandiera
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σιμοχώρι͜αγειτονικά/κοντινά χωριά
σουμών’ν’πλησιάζουν
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τοιτους/τις
τουμπίαυψώματα, λόφοι tumba<τύμβος
τουντους
φελούκαςβάρκες
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr