Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η Τραπεζούντα η κυρά

Η καμπάνα του ΠόντουΗ καμπάνα του Πόντου

Στιχουργοί: Φίλων Κτενίδης

Συνθέτες: Θεόφιλος Πουταχίδης

Καλλιτέχνες: Παύλος Αποστολίδης


Η Τραπεζούντα, η κυρά,
βασίλισσα κι αφέντρι͜α
Χ̌ιλέχρονος νοικοκυρά
και πάντα νέισσα νύφε,
δοξασμέντσα και ξακουστή
κι ελεύθερη και σκλάβα
Τα μαλλία τ’ς εξάσπρισαν,
τ’ ομμάτι͜α τ’ς εθολώθαν
την ώραν ντο εντίκρυσεν
ατόσα καμονάντας
Μαύρα εφόρ’νεν λώματα,
μαύρον μαντίλ’ σ’ ωμία τ’ς
μαύρον ζωνάρ’ σην μέσεν ατς,
και κόκκινα σαντάλια
Εγκαλιάστεν ατ’ς ουλουνούς
με την ψ̌ην και τ’ ομμάτι͜α,
κι αμίλετοι κι εκείν’ κι ατέ,
σα κάστρα ανεφόρτσαν
Εποίκαν τόπον, ένοιξαν
κι εκείνε εμπροδέβεν
Ψηλή, λεγνή, περήφανη,
Λαραχανής ελάτιν
Από Θεού ερχίνεσαν
να κρούγ’νε τα καμπάνας
χωρίς δεσπότ’ διαταγήν
και διάκου συνεργίαν
Αγέρτς κι η Θεοσ̌κέπαστος
και η Αγιά Μαρίνα
ερχίνεσαν με τα μικρά,
τ’ ελαφρά καμπανόπα
Με τα βαρέα, τα τρανά
σ’ Εξώτειχα Αγιάννες
Εβρόντεσεν Αε-Γοργόρτς,
βοά Αε-Βασίλης
Υπαπαντή και ο Χριστόν,
κι Αε-Γιάννες τη Δαφνούντας
Εξέγκεν λάμψην θεϊκόν
τ’ Αγιά-Σοφιάς ο τρούλον
Ο Άγιος Ευγένιος
έλαμψεν άμον ήλες
Αστράφτ’ η Χρυσοκέφαλος
κι αντιφεγγίζ’ το Κάστρεν
Αε-Φίλ’ππον λαμποκοπά
κι η θάλασσα ασημούται
Τ’ Ελεούσας αποθαμέν’,
έψ̌ανε τα κερία
και τ’ Αε-Σάββα ’φώταξεν,
το τρανόν η καντήλα
Τ’ ερημοκκλήσι͜α τα μικρά,
κι ούλια τα παρεκκλήσι͜α
εφώταζαν κι εφώτιζαν
σην γην εγένταν άστρα
Καμπάνας μικρά και τρανά,
εγένταν ούλια έναν
Έναν καμπάναν κρεμαστόν
ας σ’ ουρανού την μέσεν
αργοσαλεύ’ και αργοκρούει
απάν’ σην Τραπεζούνταν
και κρύφτ’ τον ήλεν ας σ’ ανθρώπ’ς
τον Κάστρεν ας σον ήλεν
Κλαίει το καμπανοχτύπεμαν
κι αντιδονίζ’ν’ τα κάστρι͜α
τη καμπάνας το μοιρολόι
ντο κλαίει την Τραπεζούνταν
Απάν’ σ’ αγίκον λείμψανον,
αγίκον κρούει καμπάνα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ΑγέρτςΑη-Γιώργης
αγίκοντέτοιο/α
Αε-Φίλ’ππονΆγιος Φίλιππος
άμονσαν, όπως, καθώς
ανεφόρτσανανηφόρισαν
αντιδονίζ’ν’αντιδονούν
αντιφεγγίζ’αντανακλώ/ά το φως, αντικαθρεφτίζω/ει
απάν’πάνω
αποθαμέν’πεθαμένοι
ασημούταιλάμπει στο χρώμα του ασημιού
ατέαυτή
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
εβρόντεσενβρόντηξε
εγέντανέγιναν
εγκαλιάστεναγκάλιασε
εμπροδέβενπροχώρησε μπροστά, προπορεύθηκε
ένοιξανάνοιξαν
εξέγκενέβγαλε
εποίκανέκαναν, έφτιαξανποιέω-ῶ
ερχίνεσανάρχισαν
έψ̌ανεάναψαν
ήλενήλιος/ήλιο
ήλεςήλιος
καμονάντας(ον.) καημοί, (αιτ.) καημούς
κάστρενκάστρο
κρούγ’νεχτυπούνε
κρούειχτυπάει
κρύφτ’κρύβω/ει
λεγνήλιγνή, λιπόσαρκη
λώματαρούχαλῶμα/λωμάτιον
μέσενμέση
νέισσανέα
νύφενύφη
ομμάτι͜αμάτια
ούλιαόλα
σαντάλιατύπος μεσαιωνικού πλοίου
συνεργίανσυνεργασία
τρανάμεγάλα
’φώταξεν(εφώταξεν) φώτισε, έλαμψε
ψ̌ηνψυχή
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr