Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χαντζούκα μ’ για χαμέλυνον

Χ̌αιρετίας ας σην ΤραπεζούντανΧ̌αιρετίας ας σην Τραπεζούνταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θανάσης Στυλίδης, Χρήστος Χαραλαμπίδης


Τη Ματσούκας τα χώματα
όλι͜α βαρυτοπίας
Συντέκ’σσα, έλα μετ’ εμέν
δείξον την ανθρωπία σ’

Η κόρ’ εδέκεν το νερόν
απάν’ καικά σ’ αμπέλια
’ποίκεν τα μήλα κόκκινα,
τα σταφύλι͜α άμον μέλια

Παρχάρ’ αέρας ’φύσεσεν
κι απόθεν τέλια-τέλια
Αρνόπο μ’, τα φιλέματα σ’
γλυκέα κι άμον μέλια

Χαντζούκα¹ μ’, για χαμέλυνον
αρ’ γιά θα χαμελύνω
Σην Παναΐαν όμνυσα
ας σο νερό σ’ θα πίνω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απόθεναπό που, από όπου
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
βαρυτοπίαςεύφορες γαίες
γιάείτε, ή ya/yā
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
δείξονδείξε (προστ.)
εδέκενέδωσε
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όμνυσαορκίστηκα
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
’ποίκεν(εποίκεν) έκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
συντέκ’σσαη ανάδοχος σε σχέση με τους γονείς του παιδιού συν+τέκνον
τέλιασύρματα, χορδές μουσικού οργάνου tel
φιλέματαφιλιά
’φύσεσεν(εφύσεσεν) φύσηξε
χαμέλυνονχαμήλωσε
χαμελύνωχαμηλώνω
Σημειώσεις
¹ Χαντζούκα: τοπωνύμιο της Ματσούκας κοντά στην Παναγία Σουμελά στο σημείο που ο Κασκαμάτς (βουνό) πάνω από τα Λειβαδία και το Μετζίτ επεκτείνεται ακόμη βορειότερα ,για να σχηματίσει ανατολικά ,τη χαράδρα που κατέρχεται στης «Χαντζούκας το πεγάδ’» και οδηγεί από εκεί και πέρα μέσα από πυκνότατο δάσος από έλατα στην Παναγία Σουμελά και δυτικά στις χαράδρες απ’ όπου διέρχεται ο δρόμος προς το δάσος της Λαραχανής.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr