Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ’ αλάτι͜α αφκά μη κάθεσαι

Χ̌αιρετίας ας σην ΤραπεζούντανΧ̌αιρετίας ας σην Τραπεζούνταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θανάσης Στυλίδης, Χρήστος Χαραλαμπίδης


Να ’ίνουσουν τραντάφυλλον,
σο χ̌έρι μ’ να κρατώ σε
Όντες θέλω μυρίσκουμαι
κι όντες θέλω φιλώ σε

Σ’ αλάτι͜α αφκά μη κάθεσαι,
στάζ’νε τ’ αλατοκλάδι͜α
Χ̌υμίγ’ και τον κατήφορον
κι έλα ’μπα σην εγκάλι͜α μ’

Καλανταρί’ εγεννέθα,
Κουντουρί’ εβαπτίγα
Είδα την καρδι͜ά σ’ ανοιχτόν
και ξαν εκολατίγα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλάτι͜αέλατα
αλατοκλάδι͜αελατόκλαδα
αφκάκάτω
εβαπτίγαβαπτίστηκα
εγεννέθαγεννήθηκα
εγκάλι͜ααγκαλιά
εκολατίγακολάστηκα
’ίνουσουνγινόσουν
Καλανταρί’Γενάρη (γεν.)
Κουντουρί’Φεβρουαρίου (γεν.), Φεβρουάριο μήνα
’μπα(έμπα) μπες
μυρίσκουμαιοσφραίνομαι
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
στάζ’νεστάζουνε
χ̌υμίγ’γλίστρησε προς τα κάτω, κατολίσθαινε (προστ.) χύμα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr