Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πουλί μ’, ατό το τέρεμα σ’

Χ̌αιρετίας ας σην ΤραπεζούντανΧ̌αιρετίας ας σην Τραπεζούνταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θανάσης Στυλίδης, Χρήστος Χαραλαμπίδης


Πουλί μ’, ατό το τέρεμα σ’
αρ’ όσον πάει και παίρ’ με
Θα τσ̌ατεύ’ με σ’ έναν κακόν,
σ’ έναν πελι͜άν θα φέρ’ με

Πουλί μ’, τ’ ομμάτι͜α σ’ μαύρα είν’
αγάπ’ απέσ’ γραμμένον
Άνοιξον ας ελέπ’ ατα,
το ψ̌όπο μ’ έν’ καμένον

Τον σεβνταλήν τον άνθρωπον
εγώ πολλά λυπούμαι
Εδέβεν σο κιφαλόπο μ’,
’κ’ επόρ’να να εκοιμούμ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απέσ’μέσα
ατααυτά
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασε διαβαίνω
είν’είναι (για πληθ.)
εκοιμούμ’νεκοιμόμουν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έν’είναι
επόρ’ναμπορούσα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κιφαλόποκεφαλάκι
λυπούμαιλυπάμαι
ομμάτι͜αμάτια
παίρ’παίρνω/ει
πελι͜άνβάσανο, σκοτούρα bela
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβνταλήνερωτοχτυπημένο, ερωτευμένο sevdalı
τέρεμαβλέμμα
τσ̌ατεύ’συναντάω/ει (τυχαία), τυχαίνω/ει çatmak
φέρ’φέρνω/ει
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr