Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάμ’νον με, τρυγόνα μου

Καρδία ντ’ έσ’νε σίδερονΚαρδία ντ’ έσ’νε σίδερον

Στιχουργοί: Δημήτρης Πιπερίδης

Συνθέτες: Δημήτρης Καρασαββίδης

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Καρασαββίδης


Αέρα κρούει σ’ εξώπορτο σ’
κι ο νους ι-σ’ πάει σ’ εμέναν
Σα ξένα σ’ ανεγνώριμα
ντ’ εφήν’νες με κι επέγ’να;

Ανάμ’νον με, τρυγόνα μου,
κάθαν που σκοτεινεύει
Χωρίς τ’ εσέν, μικρόν αρνί μ’,
η ψ̌η μ’ ’κι τουρουλεύει

Ανάμ’νον με, τρυγόνα μου,
κάθαν π’ εβγαίν’ η Πούλια
Γιά το σαήν θα στείλω σε,
γιά τα τρυγονοπούλια

Ανάμ’νον με, τρυγόνα μου,
κάθαν π’ έρχουν παπόρι͜α
Εντάμαν που ’κ’ εχάρανε,
πώς να γερούνε χώρι͜α;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανάμ’νονπερίμενε
ανεγνώριμαμη γνώριμα, άγνωστα, ξένα
γερούνεγερνάνε
γιάείτε, ήya/yā
εβγαίν’βγαίνει
εντάμανμαζί
επέγ’ναπήγαινα
έρχουνέρχονται
εφήν’νεςάφηνες
εχάρανεχάρηκαν
’κ’δενουκί<οὐχί
κάθανκάθε
’κιδενουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
παπόρι͜αβαπόρια, καράβιαvapore
σαήνταχυδρόμοsāʿy
τουρουλεύειχαλαρώνει, γαληνεύει, καταλαγιάζειdurulmak
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
χώρι͜αχωριστά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr