Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έκαψες το καρδόπο μ’

Φεγγιτοβέρ’Φεγγιτοβέρ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Σανίδης, Στάθης Παρχαρίδης


Έκαψες το καρδόπο μ’, [πουλί μ’] 
έπες κρύον νερόπον
’Ποίκες με και λάσκουμαι
άμον το γεσιρόπον

Άσπρεσσαν άμον το χ̌ι͜όν’, [πουλί μ’] 
κόκκινος άμον χρυσόν
Άγγελος θα ’ίνουμαι, [πουλί μ’] 
θα παίρω την ψ̌ην τ’ εσόν

Ανάθεμα τον παρχάρ’ [πουλί μ’] 
τα ψηλά τα ραχ̌ία
Πίνεις τα νερά κρύα [πουλί μ’] 
σύρεις τη μαναχ̌ία

Τ’ αραπάς ι-μ’ το τεκίρ’ [πουλί μ’] 
στρογγυλά κυλίεται
Θεία μ’, η θαγατέρα σ’ [πουλί μ’] 
ση γούλα μ’ τυλίεται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αραπάςάμαξας araba
άσπρεσσανάσπρη
γεσιρόπονκυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίες esir
γούλαλαιμός gula
έπεςήπιες
εσόνδικός/ή/ό σου
θαγατέρακόρη, θυγατέρα
’ίνουμαιγίνομαι
καρδόποκαρδούλα
κυλίεταικυλιέται
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μαναχ̌ίαμοναξιά
νερόποννεράκι
παίρωπαίρνω
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
’ποίκες(εποίκες) έκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σύρειςσέρνεις, τραβάς, ρίχνεις
τεκίρ’τροχός teker
τυλίεταιτυλίγεται
χ̌ι͜όν’χιόνι
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr