Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον παρχαρί’ τσ̌ιτσ̌ι͜άκ’

Φεγγιτοβέρ’Φεγγιτοβέρ’

Στιχουργοί: Νίκος Σωτηριάδης

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Γιάννης Σανίδης, Στάθης Παρχαρίδης


Έμορφα σαν τραγωδεί
το μικρόν τ’ εμόν τ’ αρνίν
άμον την εβόραν φέρ’
σο καρδόπο μ’ το σερίν

Φέγγον κι ήλιος ’κι πατεί
σο καρδόπο μ’ να φωτάζ’
Μόνον του αρνί μ’ το φως
εμπαίν’ απέσ’ ποταμι͜άζ’

Τσ̌αρτιλίζ’ σον ουρανόν,
άστρον έν’, γουρπάν’ εθε!
Κι άμον παρχαρί’ τσ̌ιτσ̌ι͜άκ’
σκουτουλίζ’ τ’ απάν’ εθε

Σαν η ψ̌η μ’ καραμουτών’
κι ας σα λίβι͜α θα τσ̌οκεύ’
ήλιος, το γναφίν εθε
σύρ’ τα τέρτι͜α μ’ ταγουτεύ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
γναφίνπρόσωπο
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εβόρανσκιά
εθετου/της
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
εμπαίν’μπαίνει
έν’είναι
καραμουτών’σκυθρωπιάζει, κατσουφιάζει
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
παρχαρί’παρχαριού
ποταμι͜άζ’πλημμυρίζει
σερίνδροσιά, δροσερό μέρος υπό σκιά serin
σκουτουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
ταγουτεύ’σκορπίζει, διασκορπίζει dağıtmak
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τραγωδείτραγουδάει
τσ̌αρτιλίζ’λάμπει, λαμποκοπάει
τσ̌ιτσ̌ι͜άκ’λουλούδι çiçek
τσ̌οκεύ’καταπίπτει, επικάθεται, κλίνει υπό το βάρος çökmek
φέγγονφεγγάρι
φέρ’φέρνω/ει
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr