Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ αρνί μ’ έν’ πάντα άνοιξην

Το φίλεμα σ’ μελένιονΤο φίλεμα σ’ μελένιον

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Άνοιξην, τρυγονίτσα μου,
να έμ’νε εγώ σο γιάνι σ’
Πατώ τα ασπρολίθαρι͜α
να ευρήκω εγώ τ’ ιχνάρι σ’

Εχ̌ι͜όντσεν κι εκαπάτεψεν
απάν’ κέσ’ σα ραχ̌όπα
Τ’ αρνί μ’ έν’ πάντα άνοιξην
ανθεί τα τσ̌ιτσ̌εκόπα

Θεοί κι αγγέλ’ ’ζωφράφ’σανε,
πουλί μ’, τ’ εσά τα κάλλι͜α
Εγκάλια σ’ τσ̌ιτσ̌ι͜ακότοπον
σκουντουλίζ’ τα λιβάδι͜α

Απέσ’ σ’ ορμάνι͜α λάσκουμαι
θα εβγαίνω σα παρχάρι͜α
Θα ’φτάγω στρώμαν τσ̌ιτσ̌εκλίν
για να κείμες εντάμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
γιάνιπλάι, πλευρό yan
εγκάλιααγκαλιά
εκαπάτεψενσκέπασε, κάλυψε, έκλεισε κπ/κτ σε κτ kapatmak
έμ’νεήμουν
έν’είναι
εντάμανμαζί
εσάδικά σου/σας
ευρήκωβρίσκω
εχ̌ι͜όντσενχιόνισε
’ζωφράφ’σανε(εζωγράφ'σανε) ζωγράφισαν
ιχνάριχνάρι, ίχνος
κάλλι͜ακάλλη
κείμεςκειτόμαστε, ξαπλώνουμε
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
ορμάνι͜αδάση orman
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
σκουντουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
τρυγονίτσατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας (υποκορ.)
τσ̌ιτσ̌εκλίνανθισμένο, γεμάτο άνθη, ανθηρό çiçekli
τσ̌ιτσ̌εκόπαλουλουδάκια çiçek
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr