Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Νε σ̌κύλ’ αφορισμένον

Το φίλεμα σ’ μελένιονΤο φίλεμα σ’ μελένιον

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Αρνί μ’, έρθεν η άνοιξην
θα εβγαίν’νε τ’ οφίδι͜α
Νασάν που κάθεται σ’ οσπίτ’,
ν’ αηλί που πάει σ’ αιγ̆ίδι͜α

Σ’ οσπίτι σ’ εβραδι͜άσκουμ’νε,
πώς ’κ’ έλεες με «μένον»;
Ατσ̌ά τίναν εγάπανες,
νε σ̌κύλ’ αφορισμένον;

Ατόν τηνάν εγάπεσες,
Θεέ μ’, να παλαλούται!
Σ’ ορμάνι͜α να ταράεται
να πάει ρούζ’ και σκοτούται

Σ̌εκέριν εψαλάφεσα
Είπε με «σο σακκίν έν’»
Εχάλασα σον κόλφον ατ’ς
Είπε με «τ’ εσά ’κ’ είναι»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αιγ̆ίδι͜ακατσίκες
ατ’ςαυτής, της
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
εβγαίν’νεβγαίνουν
εβραδι͜άσκουμ’νεβραδιαζόμουν
εγάπανεςαγαπούσες
έλεεςέλεγες
έν’είναι
έρθενήρθε
εσάδικά σου/σας
εχάλασαχάλασα, έχωσα το χέρι
εψαλάφεσαζήτησα, αιτήθηκα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κόλφοναγκαλιά, κόλπο, το μέρος του σώματος ανάμεσα στους βραχίονες και το στήθος, στήθος της γυναίκας
μένονμείνε (προστ.)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νασάνχαρά σε
ορμάνι͜αδάση orman
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
οφίδι͜αφίδια
παλαλούταιτρελαίνεται
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σ̌εκέρινζάχαρη şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
σκοτούταισκοτώνεται
ταράεταιαναμιγνύεται, ανακατεύεται, μπλέκεται
τηνάναυτόν/ην που
τίνανποιον/α

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr