Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απάν’ σον κόσμον απομέν’

Το φίλεμα σ’ μελένιονΤο φίλεμα σ’ μελένιον

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Να είχα καρδι͜ά σίδερον
γεράν να μη εφέρ’νεν
Όλια τη κοσμί’ τα λόγια
να επόρ’νεν κι υποφέρ’νεν

Θεέ μ’, για δος μα υπομονήν,
δος μα παρηγορίαν
Πολλά είδαν τ’ ομματόπα μ’,
πολλά έκ’σαν τ’ ωτία μ’

Η ζωή πολλά ολίγον έν’
σ’ ατό την κοινωνίαν
Απάν’ σον κόσμον απομέν’
μόνον έναν κακίαν

Ήλε μ’, αδ’ απάν’ σον κόσμον
είσαι μοναχογιός -ι
Παρηγορίαν έχω εγώ
μόνον τ’ εσόν το φως -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδ’εδώ
αδ’ απάν’εδώ πάνω
απάν’πάνω
απομέν’απομένει
γεράνπληγή, τραύμα yara
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
έκ’σανάκουσαν
έν’είναι
επόρ’νενμπορούσε
εσόνδικός/ή/ό σου
κοσμί’κόσμου
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
παρηγορίανπαρηγοριά
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
υποφέρ’νενυπέφερε
ωτίααυτιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr