Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σα πλακόπα

Το φίλεμα σ’ μελένιονΤο φίλεμα σ’ μελένιον

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Σα πλακόπα, σα πλακόπα
είδα σε κι εκαρδοκόπα
Είδα σε αφκά σ’ ελάτι͜α
με τ’ ολήμαυρα τ’ ομμάτι͜α

Παρχάρ’, ποδεδίζω σε
και σας, ψηλά ελάτι͜α
Για κρύψτε με λελεύω σας
ας ση κοσμί’ τ’ ομμάτι͜α

Κορτσόπον, είσ’ έμορφος
τ’ ομμάτι͜α σ’ παρλαεύ’νε
Τ’ ολήμαυρα τ’ οφρύδι͜α σ’
παλληκάρι͜α μαεύ’νε

Έμορφον, παντέμορφον
μ’ ανοί͜εις με τρανόν γεράν
Πιτσ̌ιμλίν το κρεβάτι σ’
κι απαρδάλι͜α το γεργάν’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανοί͜ειςανοίγεις
απαρδάλι͜αεκείνα που είθε να χαθούν/καταστραφούν, αδέσποτα
αφκάκάτω
γεράνπληγή, τραύμα yara
γεργάν’πάπλωμα yorgan
εκαρδοκόπατρόμαξα, καταπτοήθηκα, πήρα μεγάλη λαχτάρα
ελάτι͜αέλατα
έμορφονόμορφο
έμορφοςόμορφος/η
κορτσόπονκοριτσάκι
κοσμί’κόσμου
λελεύωχαίρομαι
μαεύ’νεμαγεύουν
ολήμαυραολόμαυρα
ομμάτι͜αμάτια
οφρύδι͜αφρύδια
παντέμορφονπανέμορφο/η
παρλαεύ’νελάμπουν, λαμποκοπούν parlamak
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πιτσ̌ιμλίνόμορφο, καλίγραμμο, ταιριαστό biçimli
πλακόπαλίθινες πλάκες, αβαθή σκεύη μαγειρέματος
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr