Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέν ’κχ̌ύνω δάκρυ͜α

Το φίλεμα σ’ μελένιονΤο φίλεμα σ’ μελένιον

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Εποίκες με και λάσκουμαι
σα στράτας σα σοκάκια
’Κ’ εδώκες με έναν χαράν
να παίρω τα μουράτι͜α μ’

Για τ’ εσέν κλαίω και πονώ,
για τ’ εσέν ’κχ̌ύνω δάκρυ͜α
Για τ’ εσέν τυρα̤ννίγουμαι
και για τ’ εσέν εχάθα

Μ’ ευτάς με, πουλί μ’, και πονώ
μ’ ευτάς με γεσιρόπον
Για ποίσον με έναν ισ̌μάρ’
σύρον κι έπαρ’ το ψ̌όπο μ’

Εμέν, πουλί μ’, μη τυρα̤ννί͜εις
και μη καίεις την καρδία μ’
Να καλατσ̌εύω ’κ’ επορώ,
τσουρούται η λαλία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γεσιρόπονκυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίεςesir
εδώκεςέδωσες
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
επορώμπορώ
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
εχάθαχάθηκα
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημαişmar/նշմար
’κ’δενουκί<οὐχί
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
λαλίαλαλιά, φωνή
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
παίρωπαίρνω
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τσουρούταιστεγνώνει, στραγγίζεταισειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
τυρα̤ννίγουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωρούμαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr