Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τ’ εσέν ’κχ̌ύνω δάκρυ͜α

Το φίλεμα σ’ μελένιονΤο φίλεμα σ’ μελένιον

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Εποίκες με και λάσκουμαι
σα στράτας σα σοκάκια
’Κ’ εδώκες με έναν χαράν
να παίρω τα μουράτι͜α μ’

Για τ’ εσέν κλαίω και πονώ,
για τ’ εσέν ’κχ̌ύνω δάκρυ͜α
Για τ’ εσέν τυρα̤ννίγουμαι
και για τ’ εσέν εχάθα

Μ’ ευτάς με, πουλί μ’, και πονώ
μ’ ευτάς με γεσιρόπον
Για ποίσον με έναν ισ̌μάρ’
σύρον κι έπαρ’ το ψ̌όπο μ’

Εμέν, πουλί μ’, μη τυρα̤ννί͜εις
και μη καί͜εις την καρδία μ’
Να καλατσ̌εύω ’κ’ επορώ,
τσουρούται η λαλία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γεσιρόπονκυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίες esir
εδώκεςέδωσες
έπαρ’πάρε (προστ.)
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επορώμπορώ
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εχάθαχάθηκα
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημα işmar/նշմար
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώ keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
λαλίαλαλιά, φωνή
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
παίρωπαίρνω
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
σύρονσύρε, τράβα, ρίξε (προστ.)
τσουρούταιστεγνώνει, στραγγίζεται σειρώ=εκκενώνω, αδειάζω
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
τυρα̤ννίγουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωρούμαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr