Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα μαχ̌αίρι͜α κόφτ’νε με

Το φίλεμα σ’ μελένιονΤο φίλεμα σ’ μελένιον

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Να έμ’νε κρύον νερόν
κι έπινες με, κορτσόπον
Έβρεχ̌ες τη γούλα σου
και τ’ άσπρον το καρδόπο σ’

Πολλά τα ιδρώματα μ’
και σ’ ομμάτι͜α μ’ τα δάκρυ͜α
’Ίν’νταν ποταμόνερα
’κχ̌ύουν σα θαλασσάκρι͜α

Ντο σύρω ν’ αηλί εμέν
για τ’ εσέναν, κορτσόπον!
Εσύ λες και χ̌αίρεσαι
κι εμέναν τρώει ο πόνον

Ντο σύρω, ν’ αηλί εμέν,
εποίκες με βερεμλή!
Τα μαχ̌αίρι͜α κόφτ’νε με
’κ’ ευρήκω λαρωμονή
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
βερεμλήφυματικό, χτικιάρη, ασθενικό, αρρωστιάρη veremli
γούλαλαιμός gula
έμ’νεήμουν
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
ευρήκωβρίσκω
θαλασσάκρι͜αοι ακροθαλασσιές, τα ακρογιάλια
’ίν’ντανγίνονται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
’κχ̌ύουνχύνονται, ξεχύνονται
λαρωμονήγιατρειά, θεραπεία
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr