Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το φίλεμα σ’ μελένι͜ον

Το φίλεμα σ’ μελένιονΤο φίλεμα σ’ μελένιον

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Αβραάμ Γκόσιος, Γιάννης Γκόσιος


Σ’ ανατολής το χάραμαν
τα πουλόπα αγνεφούνε
Και για τ’ εσέν, τραντάφυλλον,
γλυκέα κελαηδούνε

Σ’ ανατολής το χάραμαν
να έμ’νε σην εγκάλι͜α σ’
Να εκείμ’νε απέσ’ σα ψ̌όπα σου
κι εχόρταζα τα κάλλι͜α σ’

Σου κρεβατί’ σ’ το γιάν’ καικά
ποίσον εμέναν τόπον
Άνοιξον τ’ εγκαλιόπο σου,
άσπρον μανουσ̌ακόπον

Σ’ ανατολής το χάραμαν
το φίλεμα σ’ μελένι͜ον
Πλατύσκαλον τ’ εγκαλιόπο σ’
το μαργαριταρένι͜ον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνεφούνεξυπνούν
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
απέσ’μέσα
γιάν’πλάι, πλευρά yan
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εκείμ’νεκειτόμουν, ξάπλωνα
έμ’νεήμουν
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
κάλλι͜ακάλλη
κρεβατί’κρεβατιού
μανουσ̌ακόπονμικρός μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πουλόπαπουλάκια
φίλεμαφιλί
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr